Skip to main content
Careers      Events      Blogs      Press      

Webinar Van losse Excels naar één administratie - On Demand

Bij een aantal gemeenten wordt de interne beheersing ingevuld en ondersteund aan de hand van losse Excel administraties, documenten en spreadsheets. Gemeenten hebben hierdoor geen volledig overzicht en weten ook niet goed of, en op welke onderdelen zij in control zijn.  

Vanaf 2021 moeten gemeenten en provincies een rechtmatigheidsverantwoording afleggen in hun jaarstukken, ter vervanging van de huidige rechtmatigheidsverklaring van de accountant. Veel organisaties hebben geen integraal overzicht waardoor het opstellen van zo’n rechtmatigheidsverantwoording elke keer weer een uitdaging is. 

Het Management Control Framework (MCF) van Cruxer ondersteunt de gemeente bij de opzet en aantoonbaarheid dat de werking van de interne beheersings- en controlesystemen van de gemeente adequaat en effectief is. 

Het Management Control Framework (MCF) van Cruxer omvat de passende maatregelen en procedures van een gemeente, waarbij de auditregels van de ‘Eenduidige Normatiek Single Information Audit’ (ENSIA) zijn toegepast. Ook legt het MCF de verbinding met toetsingskaders zoals ‘Baseline Informatiebeveiliging Overheid’ (BIO), het referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (Rodin) en de procesmodellen (Gemma). 

In dit webinar laten we zien hoe je op een eenvoudige wijze vanuit diverse losse Excel administraties, documenten en spreadsheets een geïntegreerde vastlegging kunt realiseren en digitaal beschikbaar stellen. Hiermee ontstaat een administratie waarbij relaties en verbanden zijn gelegd tussen de diverse onderdelen van de interne sturing. Tevens kun je relaties leggen met het informatiebeleid, procesmanagement en applicatiemanagement van de gemeenten. En we laten zien hoe workflows de werking ondersteunen ter onderbouwing van de rechtsmatigheidsverklaring van de gemeente. 

Het is mogelijk deze administratie in gedigitaliseerde vorm binnen een termijn van drie maanden te realiseren. 

Dit webinar is een gezamenlijk initiatief van Cruxer en Mavim. Derhalve zullen je gegevens met deze partij worden gedeeld.

Dit webinar is opgenomen tijdens Overheid365 2021. Klik hier voor meer informatie over dit evenement.

Webinar Van losse Excels naar één administratie - On Demand

Personal Information

Company Information

Stay up to date
I wish to receive information, via email, from Mavim B.V. ("Mavim") regarding Mavim's products, free educational resources, events, surveys, promotional offers, and tips for using Mavim's software. I can withdraw my consent to the use of my email address at any time and free of cost, by clicking the unsubscribe link at the bottom of any email.

Copyright © 2023 Mavim B.V.