Skip to main content
Careers      Events      Blogs      Press      

Webinar Gestructureerd beheer van compliance & IT-processen - On Demand

Het voldoen aan wet- en regelgeving binnen je organisatie is in grote mate afhankelijk van een goede en correcte werking van IT.  Door de groeiende complexiteit van IT-omgevingen is dit een steeds grotere uitdaging. Nieuwe technologieën volgen elkaar razendsnel op en het gebruik van IT in organisaties neemt exponentieel toe. Als gevolg van deze voortschrijdende digitalisering nemen ook de risico’s toe, zoals bijvoorbeeld bij gemeenten en Shared Service Centers (SSC). 

De eisen op het gebied van databeveiliging en compliance worden dan ook steeds dwingender. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarvan een goed voorbeeld. Als IT-manager heb je soms te maken met beveiligingsincidenten. Bijvoorbeeld door een datalek, een hack, of ransomware. De eisen vanuit de BIO/ISO 27000 en de AVG/GDPR worden steeds dwingender. Daar wil je zo goed mogelijk op voorbereid zijn.   

In dit webinar laten we zien hoe je IT-gerelateerde processen en bijhorende controles effectief kunt opzetten (met een positief resultaat) en ook efficiënt kunt laten verlopen. Deze sluiten bovendien naadloos aan op alle andere controles die binnen jouw organisatie moeten worden uitgevoerd om te voldoen aan alle interne en externe wet- en regelgeving.  

Voor de IT-gerelateerde processen refereren wij aan raamwerken als COBIT, ITIL en ISM.  

Dit webinar is een gezamenlijk initiatief van Voquals en Mavim. Derhalve zullen je gegevens met deze partij worden gedeeld.

Dit webinar is opgenomen tijdens Overheid365 2021. Klik hier voor meer informatie over dit evenement.

Webinar Gestructureerd beheer van compliance & IT-processen - On Demand

Personal Information

Company Information

Stay up to date
I wish to receive information, via email, from Mavim B.V. ("Mavim") regarding Mavim's products, free educational resources, events, surveys, promotional offers, and tips for using Mavim's software. I can withdraw my consent to the use of my email address at any time and free of cost, by clicking the unsubscribe link at the bottom of any email.

Copyright © 2022 Mavim B.V.