Skip to main content
Careers      Events      Blogs      Press      

Webinar Hoe leidt een goede informatievoorziening tot een betere uitvoering van de Participatiewet? - On Demand

Na vijf jaar Participatiewet blijkt uit onderzoek van Berenschot dat veel organisaties beleid hebben geformuleerd, maar dat de uitvoering vaak nog in ontwikkeling is. Ben je als organisatie volop bezig om deze implementatieslag te maken, dan kan dit webinar een goede start zijn!

Om betrokken partijen te ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet zet LOOV advies in samenwerking met De Processpecialisten het Participatiewet Framework in. Dit raamwerk helpt gemeenten, SW-bedrijven en arbeidsmarktregio’s met het inrichten, implementeren en verbeteren van het participatieproces.

Het Participatiewet framework ondersteunt organisaties met:

  • Een gemeenschappelijk platform waarin de verschillende processen van ketenpartners worden gevisualiseerd, verbeterd en geborgd;
  • Direct inzicht in waar informatievoorziening verbeterd kan worden; Het voldoen aan de eisen van rechtmatigheid;
  • Het bieden van een basis voor datagedreven werken;
  • Het creëren van draagvlak, inzicht en samenhang voor de medewerkers van de uitvoerende partijen in de participatieketen;
  • Het verbeteren van de samenwerking tussen afdelingen en regionale ketenpartners. 
  • Continue kwaliteitszorg-en beheer in een gebruikersvriendelijke cloud omgeving 

Het Participatiewet framework draagt bij aan een effectieve uitvoering van de Participatiewet: een hogere arbeidsparticipatie en loonwaarde voor de betreffende burgers tegen zo laag mogelijke kosten en in lijn met de visie en missie van de uitvoeringsinstantie.

Tijdens het webinar nemen Henk Loos en Vincent Damen je mee in de visie, aanpak en Participatiewet Framework dat LOOV Advies heeft ontwikkeld op basis van 15 jaar praktijkervaring bij uiteenlopende werkbedrijven en gemeenten.

Dit webinar is een gezamenlijk initiatief van De Processpecialisten, LOOV Advies en Mavim. Derhalve zullen je gegevens met deze partijen worden gedeeld.

Dit webinar is opgenomen tijdens Overheid365 2021. Klik hier voor meer informatie over dit evenement.

Webinar Hoe leidt een goede informatievoorziening tot een betere uitvoering van de Participatiewet? - On Demand

Personal Information

Company Information

Stay up to date
I wish to receive information, via email, from Mavim B.V. ("Mavim") regarding Mavim's products, free educational resources, events, surveys, promotional offers, and tips for using Mavim's software. I can withdraw my consent to the use of my email address at any time and free of cost, by clicking the unsubscribe link at the bottom of any email.

Copyright © 2022 Mavim B.V.