Skip to main content

iBestuur Congres 2021

Het iBestuur Congres 2021 wordt opnieuw een online congres met volop mogelijkheden tot interactie en online ontmoeting. Om kennis op te doen: wat doet er toe, wat speelt er, hoe moet ik daar mee aan de slag in mijn organisatie. Centraal staan de digitale transformatie en de relatie tussen overheid en samenleving, en de rol van digitalisering hierin. Daarnaast wordt op de congreslocatie voor een groep genodigde i-bestuurders een volledig corona-proof programma georganiseerd met veel ruimte voor debat en ontmoeting.

Mavim & iBestuur Congres

Mavim helpt sinds jaar en dag overheden grip en structuur te krijgen over hun digitale transformaties met als doel een kwalitatief succesvolle dienstverlening te leveren aan haar burgers. Vanzelfsprekend zijn wij dit jaar dan ook aanwezig tijdens het iBestuur Congres waar je ons op diverse manieren zult tegenkomen. Zo verzorgen wij deze dag om 11:00 uur een Mini-college met Prof. Boudewijn van Dongen, hoogleraar Process Analytics van de TU/e.

Mini-college: 'Hoe realiseer je met vertrouwen de (digitale) veranderingen binnen jouw organisatie?'

Met de vastlegging van je processen heb je als organisatie de eerste stap gezet naar digitale volwassenheid. Om de uitvoering te verbeteren, moet echter eerst inzicht komen in hoe de processen daadwerkelijk verlopen, want de praktijk blijkt vaak een stuk weerbarstiger. Dit kan met Process Mining.  

Process mining geeft inzicht in de werkelijke uitvoering van bedrijfsprocessen en brengt alle stappen en varianten van elk relevant proces eenvoudig in kaart. Het enige dat je nodig hebt zijn data!

Maak in dit college kennis met process mining

In dit college laten wij - aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden binnen de overheid - zien welke kansen voor verbetering process mining biedt op het gebied van maatschappelijke vraagstukken zoals de omgevingswet, het sociaal domein, het centraal stellen van de burger en werken aan uitvoering. Centraal daarbij staat hoe inzichten vanuit process mining als concreet stuurmiddel kunnen dienen voor het bestuur om strategische en operationele doelstellingen op een effectieve en efficiënte manier te realiseren.

Een operationeel model van je organisatie op basis van data

Het operationele model dat je genereert met process mining, is een weergave van de werkelijkheid. Met process mining kun je onder andere zien hoe lang elk proces en elke processtap duurt, hoeveel en welke varianten vertragingen veroorzaken, waar de knelpunten en bottlenecks zitten en waar in het proces potentie zit voor bijvoorbeeld RPA. En dat is alvast een startpunt. De volgende stap is het creëren van de gewenste situatie en inzichtelijk maken wat er nodig is om deze gewenste situatie te realiseren: om effectiever of efficiënter te worden, te bezuinigen, de burger écht centraal te stellen, de kwaliteit van je dienstverlening te verbeteren of te voldoen aan regelgeving op bijvoorbeeld het gebied van privacy.

Process Mining bij de overheid kan ingezet worden met als doel:

  • Klantreizen optimaliseren
  • Processen ontdekken, verbeteren en monitoren
  • Dienstverlening digitaliseren en automatiseren
  • Processen toetsen aan normen (VIC)
  • Fraude bij uitkeringen en subsidies opsporen

iBestuur Congres 2021


Datum: wo 15 september 2021
Locatie: Online
Programma: 11:00 - 17:30 uur
Mini-college: 11:00 - 11:45 uur
 
Aanmelden:
Online deelname aan het iBestuur Congres 2021 is uitsluitend bedoeld voor bestuurders, beslissers en professionals uit de overheid. Heb je geen uitnodiging ontvangen? Dan kan je je hier aanmelden.

Sprekers Mini-College

prof.dr.ir. B.F. van Dongen
Chair Process Analytics Group
Eindhoven University of Technology
LinkedIn

Thomas Littooij
Value Engineer Process Mining
Mavim
LinkedIn

Copyright © 2021 Mavim B.V.