Skip to main content
Careers      Events      Blogs      Press      

Gemeente Katwijk

Klantcase Gemeente Katwijk

Gemeente Katwijk geeft met Mavim invulling aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Voor het inzichtelijk maken van de processen, maar ook de architectuur en de applicaties én de rolverdeling van wie verantwoordelijk is voor welke stap in het proces maakt gemeente Katwijk gebruik van Mavim.

Copyright © 2022 Mavim B.V.