Skip to main content
Careers      Events      Blogs      Press      

Webinar Bereid je voor op de rechtmatigheidsverantwoording: hoe het eruit ziet in de praktijk - On Demand

Voor waterschappen is het essentieel om nu en in de toekomst goed waterbeheer uit te kunnen voeren, ongeacht de omstandigheden en ontwikkelingen. De klimaatverandering, maar ook de invoering van de rechtsmatigheidsverantwoording zijn een paar van die ontwikkelingen. Dit vereist een herinrichting van de informatievoorziening. De waterschappen hebben immers een enorme zee aan informatie uit verschillende bronnen in handen en er wordt steeds meer geautomatiseerd. De uitdaging ligt om hier overzicht en structuur in te brengen. Op die manier kan de naleving van de wet- en regelgeving goed worden gevolgd en kunnen de werkprocessen wordenverbeterd.  

In deze sessie wordt besproken hoe Waterschap Zuiderzeeland en Waterschapsbedrijf Limburg samen met Cruxer het herstructureren van de informatievoorziening hebben aangepakt. Daardoor hebben ze de basis gelegd voor naleving van de verwachte rechtsmatigheidsverantwoording en zorgen ze tegelijkertijd voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

Dit webinar is een gezamenlijk initiatief van Cruxer en Mavim. Derhalve zullen je gegevens met deze partij worden gedeeld.

Dit webinar is opgenomen tijdens Overheid365 2022. Klik hier voor meer informatie over dit evenement.

Webinar Bereid je voor op de rechtmatigheidsverantwoording: hoe het eruit ziet in de praktijk - On Demand

Personal Information

Company Information

Stay up to date
I wish to receive information, via email, from Mavim B.V. ("Mavim") regarding Mavim's products, free educational resources, events, surveys, promotional offers, and tips for using Mavim's software. I can withdraw my consent to the use of my email address at any time and free of cost, by clicking the unsubscribe link at the bottom of any email.

Copyright © 2023 Mavim B.V.