Skip to main content
Careers      Events      Blogs      Press      

Terugblik en Take-aways van CONNECT

Afgelopen week vond Mavim's jaarlijkse klantendag ‘CONNECT’ plaats in het Gooiland in te Hilversum. Voor het eerst sinds drie jaar kwamen Mavim-klanten, -partners en -medewerkers samen om nieuwe productkennis op te doen en praktijkervaringen uit te wisselen over hoe Mavim hen helpt bij procesgericht werken, resultaat gericht sturen en het succesvol doorvoeren van digitale transformaties. De opkomst was groot en het enthousiasme nog veel groter! Bekijk hier de after movie. Na afloop bruiste de groep van positieve energie en nieuwe inzichten en ideeën die er zijn verkregen. In deze blog een korte breakdown van de dag en de belangrijkste take-aways.

 

Klanten aan het woord

Na een korte introductie van Mavim's CEO Jean-Jacques Vossen, nam Lammert Kalfsbeek, Procesmanager Innovatie de zaal mee in de transitie van Unigarant van een ‘beheerste’ bedrijfsvoering naar een ‘bewuste’ bedrijfsvoering. Unigarant is blij met de organisatie van hun operationele processen, maar wil nu, met het oog op duurzaamheid en de nieuwe wet- en regelgeving, naar een bewuste bedrijfsvoering die hier beter op aansluit. Een inspirerend verhaal dat aantoont dat veranderingen nodig is om continu te kunnen verbeteren, en hoe je met een goede basis klaar bent voor een snelle aanpassing. Bekijk hier het interview met Lammert.  

Vervolgens deelde Jan Mol, Strategisch Adviseur/Enterprise Architect bij Waterschap Zuiderzeeland hoe zij vooruitstrevende stappen hebben gemaakt in het digitaliseren en optimaliseren van hun processen. En hoe Mavim binnen Zuiderzeeland fungeert als centrale repository (Single Point of Truth) waar verbinding is gelegd tussen strategie en uitvoering waar vanuit iedere invalshoek kan worden belicht wat de doelstellingen zijn en wat de waarde toevoeging is. Hierdoor weet Waterschap Zuiderzeeland strategisch alignment in de praktijk brengen. En kunnen zij daarnaast snel inspelen op bv. nieuwe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving zoals de rechtmatigheidsverantwoording en de Omgevingswet. Bekijk hier het interview met Jan.  

 

Product Roadmap & Field Lab

Na de pauze blikte Wouter Jan, Mavim’s Chief Product Officer terug op de laatste ontwikkelingen rondom het Mavim Platform om vervolgens de zaal mee te nemen in de toekomst, de Product Roadmap. Van iMprove, Mavim Process Mining tot aan de Mavim Microsoft Power Platform Connector en Mavim Process Prediction met Azure Machine Learning.  

Een nieuw onderdeel tijdens dit event was het Process Mining Field Lab. Een experiment met als doel om deelnemers op een interactieve en praktische manier kennis te laten maken met Mavim Process Mining. Dit werd gedaan aan de hand van een simulatie game waarbij deelnemers zelf onderdeel waren van een procesactiviteit. De resultaten van het Field Lab werden aan het einde van de middag met de deelnemers gedeeld, met hier en daar verrassende uitkomsten. Lees hier meer over Mavim Process Mining.

 

Product Break-out Sessies

Het programma werd afgesloten met een 8-tal product break-outs. Korte sessies van 15 minuten waarbij deelnemers praktische tips & tricks verkregen over o.a. het inrichten van Mavim, het maken van slimme publicaties, de integratie van Microsoft Sharepoint en Power BI. De dag werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel!

Klik hier om de opnames van de Product Break-out sessies terug te kijken.
 

Door: Mutiara van der Linden

TAGS

Copyright © 2022 Mavim B.V.