Skip to main content
Careers      Events      Blogs      Press      

Gemeente Amsterdam | Handhaving & Toezicht

Klantcase Gemeente Amsterdam | Handhaving & Toezicht

Gemeente Amsterdam | Handhaving & Toezicht maakt de omslag van een afdelingsgestuurde naar een procesgestuurde organisatie met Mavim

Voor het in kaart brengen van de gehele administratieve organisatie, het vastleggen van alle risico’s en benodigde beheersmaatregelen én voor het beschrijven van de bedrijfsprocessen en het communiceren van procesbeschrijvingen naar de eindgebruikers maakt Handhaving & Toezicht gebruik van de software van Mavim.

Copyright © 2023 Mavim B.V.