Skip to main content
Careers      Events      Blogs      Press      

B&C Raamdecoratie

Klantcase B&C Raamdecoratie

Door de koppeling van BI aan BPM maakt B&C Raamdecoratie de gehele keten transparant

Om grip te houden op de kwaliteit gebruikt B&C Mavim’s BPM-suite waarbij processen tot op detailniveau worden beschreven, precies gedetecteerd kan worden waar een fout is gemaakt en processen volgens de Define, Measure, Analyze, Improve en Control-cyclus stap worden verbeterd.

Copyright © 2022 Mavim B.V.