Skip to main content

SqEME methodiek

SqEME methodiek

Voor het ontwerpen en gebruiken van processen binnen organisaties

SqEME is een methode voor het ontwerpen en gebruiken van processen binnen organisaties. Het helpt processen te herkennen, ontwerpen, beheersen, managen en verbeteren. Het SqEME Procesmanagement Model biedt een richtinggevend kader en bevordert een gemeenschappelijk taalgebruik bij het ontwerpen en toepassen van processen. 

 • Leg taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en middelen vast
 • Koppel informatie aan betreffende medewerkers en taakomschrijvingen
 • Realiseer consistentie in alle informatie vanuit één centrale bron
   

Whitepaper BPM

De laatste jaren staat Business Process Management (BPM) sterk in de belangstelling. Maar waarom eigenlijk? Veel organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met een dynamische omgeving en kritische instelling van klanten en/of stakeholders. Dit werkt een toenemende interne complexiteit van de organisatie in de hand. In deze whitepaper lees je hoe jouw organisatie zich het beste aan kan passen aan de dynamische omgeving van vandaag.

Download de whitepaper BPM

Voordelen

Leg taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en middelen vast

Koppel informatie aan betreffende medewerkers en taakomschrijvingen

Realiseer consistentie in alle informatie vanuit één centrale bron

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

SqEME Procesmanagement is een volwassen methode voor het herkennen, ontwerpen, beheersen, managen en verbeteren van processen in de organisatie. De methode helpt om de bedrijfsvoering in kaart te brengen en procesgericht te managen.

Het denkmodel van de SqEME methode toegepast op procesmanagement levert een viertal vensters op, waarbij in elk venster modellen onderscheiden kunnen worden voor het beschrijven van de processen. Met deze beschrijvingen, afbeeldingen van de complexe werkelijkheid, wil men voor de gebruiker ervan op een eenduidige wijze een aantal vooraf gedefinieerde vragen beantwoorden. Het holistische model biedt zo verschillende doelgroepen in de organisatie de mogelijkheid om op een verschillend abstractieniveau de organisatie te benaderen.

 • Blauwdruk: Inzoomen op het constitutievenster
 • Berichtenverkeer: Kijken naar de 'chemie' in de organisatie
 • Bestek: Nadenken over de constructie van de organisatie
 • Bureaublad: Verlopen de processen zoals afgesproken?

De SqEME aanpak is een open standaard. Het kan vrijelijk worden ingezet door elke organisatie die er heil in ziet.
 

Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- en procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen
Meer over Procesoptimalisatie & Kwaliteitsverbetering

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

 

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2020 Mavim B.V.