Skip to main content
Careers      Events      Blogs      Press      

Webinar LEAN - On Demand

Organisaties met een blik op de toekomst streven naar lean, continu verbeteren en verbeteren is veranderen! Het doel is duidelijk: betere dienstverlening, grotere innovatiekracht en een eenduidige focus van de organisatie. Projecten en programma’s zijn succesvol, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat het niet bij een eenmalige exercitie blijft? En hoe krijgen we de mensen mee? Hoe borgen we alle kennis?

De praktijk blijkt toch vaak lastiger dan alle boeken ons doen geloven. Wat voor de ene organisatie werkt hoeft niet voor een andere organisatie te werken. En ook het vinden van een goed startpunt voor het creëren van een verbeter- en verandercultuur is niet makkelijk. In dit webinar zal worden ingegaan op de dilemma’s van alledag: hoe te blijven verbeteren, hoe de mensen mee te krijgen en hoe dit te borgen.

Onderwerpen

  • Wat is continu verbeteren (lean) en waarom is dat nodig?
  • Wat is slim veranderen? Op basis van onze ervaring en de theorie bieden wij handvatten om een eigen aanpak voor een verbetercultuur te ontwikkelen.
  • Hoe krijg ik de mensen mee? Maak kennis met het Prosci/ADKAR model.
  • Hoe zetten we een transformatietool slim in zodat de veranderingen gefaciliteerd worden?
  • De randvoorwaarden voor continu verbeteren en slim veranderen.
  • Continu verbeteren en slim veranderen in de praktijk: waar begin je morgen?!


Het webinar wordt verzorgd door Erik Ruijters, één van de auteurs van 'Lean: van hype naar verbetercultuur' en Jeroen Stam, Partner bij de Processpecialisten.  

Webinar LEAN - On Demand

Personal Information

Company Information

Stay up to date
I wish to receive information, via email, from Mavim B.V. ("Mavim") regarding Mavim's products, free educational resources, events, surveys, promotional offers, and tips for using Mavim's software. I can withdraw my consent to the use of my email address at any time and free of cost, by clicking the unsubscribe link at the bottom of any email.

Copyright © 2022 Mavim B.V.