Skip to main content
Careers      Events      Blogs      Press      

Webinar Enterprise Architectuur en IT Portfolio Management - On Demand

Dat jouw organisatie zich in al haar geledingen in de gewenste richting dient te ontwikkelen, is evident. Maar hoe krijg je beter inzicht in de manier waarop de organisatie op dit moment functioneert? Wat is precies de gewenste richting en de gewenste bestemming? En hoe verhouden de bedrijfsprocessen, data, applicaties en technologieën zich daarbij tot elkaar?

Webinar Enterprise Architectuur en IT Portfolio Management
In dit webinar laten wij je zien hoe Enterprise Architectuur wordt ondersteund en is vormgegeven in de Mavim software. Daarbij wordt niet alleen de werking van ArchiMate® gedemonstreerd, maar tonen wij tevens hoe Enterprise Architectuur in één omgeving volledig geïntegreerd kan worden met alle andere Mavim solutions. 

Daarnaast zie je hoe Enterprise Architectuur heel toegankelijk kan worden gemaakt en eenvoudig kan worden gecommuniceerd richting stakeholders buiten dit specifieke domein en hoe je architectuur verbindt aan (veranderende) doelstellingen van de organisatie. Ook wordt de opzet en werking van IT Portfolio Management in Mavim getoond, waarbij handige functies als de import van CMDB’s, (data)velden, rapporten en dashboards een hoofdrol spelen. 

Tot slot krijg je de Mavim Portal te zien, waarbij niet alleen alle informatie op een toegankelijke wijze wordt ontsloten, maar waarbij interactie, taken en persoonlijke dashboards helpen bij het daadwerkelijk sturen van een organisatie.

Webinar Enterprise Architectuur & ITPM - On Demand

Personal Information

Company Information

Stay up to date
I wish to receive information, via email, from Mavim B.V. ("Mavim") regarding Mavim's products, free educational resources, events, surveys, promotional offers, and tips for using Mavim's software. I can withdraw my consent to the use of my email address at any time and free of cost, by clicking the unsubscribe link at the bottom of any email.

Copyright © 2022 Mavim B.V.