Skip to main content

Mavim Gebruikers Groep | Online

Ben je benieuwd hoe andere Mavim gebruikers de software in hun organisatie inzetten? Wil je je laten inspireren door praktijkvoorbeelden van collega’s uit het vak? En vind je het interessant om kennis, ervaringen en tips & tricks omtrent het gebruik van Mavim met elkaar te delen? Schuif dan aan bij een online Mavim Gebruikers Groep! 

Gedurende 1 tot 2x per jaar kom je met andere Mavim gebruikers online bij elkaar. De rol van Moderator wordt hierbij ingevuld door een Mavim Consultant. Met het faciliteren van deze gebruikersbijeenkomsten willen wij je niet alleen een platform voor kennisuitwisseling bieden, tevens hopen we dat de discussies en praktijkvoorbeelden als inspiratiebron voor je dagelijkse werkzaamheden zullen dienen.

Deelname is kosteloos en exclusief voorbehouden aan eindgebruikers van Mavim. Om de kwaliteit van de discussies te waarborgen hanteren wij een maximum groepsgrootte.

Ter illustratie vind je onderstaand een aantal punten die tijdens eerdere bijeenkomsten ter tafel zijn gebracht:

 • Creëren van draagvlak (bereidheid medewerkers / communicatie / taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden)
 • Conventies voor het inrichten van de database
 • Verschillende manieren van informatie tonen op de Mavim Portal  
 • Samenwerken op de Mavim Portal mbv Flows/taken/acties
 • Het visueel tonen van je informatie via PowerBI Dashboards
 • Toepassen van Mavim in het kader van applicatiebeheer / certificering / risicomanagement
 • Bewaken van de actualiteit tussen beschrijving en realiteit
 • Het bouwen van (audit)rapportages met behulp van velden
 • Proceswijzigingen (versiedefiniëring / publicatie)
 • Controles (zowel in- als extern)
 • Ontsluiten van informatie naar de medewerkers
 • En nog veel meer!

* Het minimum aantal deelnemers voor een gebruikersbijeenkomst is 6 personen.

Mavim Gebruikers Groep - Online

do 1 oktober 2020 09:30 - 12:00 Online via Microsoft Teams Gebruikers van het Mavim Platform

Personal Information

Company Information

Stay up to date
I wish to receive information, via email, from Mavim B.V. ("Mavim") regarding Mavim's products, free educational resources, events, surveys, promotional offers, and tips for using Mavim's software. I can withdraw my consent to the use of my email address at any time and free of cost, by clicking the unsubscribe link at the bottom of any email.

Copyright © 2020 Mavim B.V.