Skip to main content

Mavim wint belangrijke gunning bedrijfsinformatie planningssysteem 2018 (onder werking van de raamovereenkomst EASP 2015)

Noordwijk, 8 juli 2019 – Ontwikkelaar en leverancier van het softwareplatform voor digitale transformatie, Mavim, is in het kader van een functionele uitvraag voor een Bedrijfsinformatie Planningssysteem geselecteerd voor de levering van zowel een software platform ter ondersteuning van een Bedrijfsinformatie Planningssysteem als voor het bieden van een SaaS-oplossing voor uiteenlopende managementvraagstukken. In de gunning is Mavim aangemerkt als economisch meest voordelige inschrijving.  

Het gaat hierbij om het leveren van software voor het creëren van samenhang tussen applicaties en interfaces en de relaties met zowel de bedrijfsprocessen als de infrastructuur, het informatiebeleid én –systeem. Daarnaast wordt met het gebruik van Mavim beoogd om de samenhang in kaart te brengen tussen de bedrijfsprocessen en het stelsel van informatiebeveiligingsnormen, waaronder audits, risicoanalyses en maatregelen welke zijn gerelateerd aan de applicaties en/of de bedrijfsprocessen.   

Het Mavim Platform zal worden aangeboden middels de contracthouder Shared Service Center ICT (SSC-ICT). Deze integrale ICT-dienstverlener beheert momenteel ruim 35.000 werkplekken voor de Rijksoverheid. Daarnaast verzorgt SSC-ICT de hosting en houding van diverse bedrijfsspecifieke applicaties en levert zij aan medewerkers van verschillende ministeries de juiste ICT-middelen en de bijbehorende ondersteunende en adviserende werkzaamheden op het gebied van systeembeheer, netwerkbeheer, gebruikersondersteuning, en het beheer en onderhoud van applicaties.   

Het contract heeft een looptijd van twee jaar, met een optie tot stilzwijgende verlenging van tweemaal 12 maanden. Daarbij kunnen alle onderdelen van de aangesloten ministeries die een klantrelatie met SSC-ICT hebben of overeenkomen gebruikmaken van de diensten onder deze raamovereenkomst, hetgeen aanmerkelijke kostenbesparingen oplevert in schaalvoordelen en aanbestedingstrajecten. 

TAGS

Copyright © 2020 Mavim B.V.