Overslaan en naar de inhoud gaan

Rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording binnen de lokale overheid


De rechtmatigheidsverantwoording is een belangrijk onderdeel van de verantwoording van Nederlandse gemeenten. Het gaat om het verantwoorden van de rechtmatigheid van uitgaven in het kader van de begroting en het naleven van wet- en regelgeving. Dit proces brengt vaak veel administratieve lasten met zich mee, omdat er veel verschillende betrokken partijen en processen zijn.

Mavim biedt een oplossing voor rechtmatigheidsverantwoording die helpt bij het voldoen aan de vereisten voor verantwoording en controle van financiële processen en transacties. Dit kan helpen bij het verminderen van risico's en het verbeteren van de efficiëntie en nauwkeurigheid van financiële processen.

Rechtmatigheidsverantwoording

Mavim biedt een oplossing voor rechtmatigheidsverantwoording die helpt bij het efficiënter en effectiever inrichten van dit proces. Het platform van Mavim is in staat om alle financiële processen binnen een gemeente te documenteren, te monitoren en te beheren. Hierdoor wordt het eenvoudiger om de rechtmatigheid van uitgaven te verantwoorden en te voldoen aan de eisen van de accountant.

Controls en KPIs

De oplossing van Mavim voor rechtmatigheidsverantwoording maakt gebruik van een set van controls en KPI's om de rechtmatigheid van uitgaven te toetsen en te verantwoorden. Deze controls en KPI's zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving en de interne richtlijnen van de gemeente. Door het gebruik van de oplossing van Mavim kan een gemeente beter voldoen aan de eisen van de accountant en daarmee de kans op goedkeuring van de jaarrekening vergroten.

Financiële processen en transacties

Bovendien biedt de oplossing van Mavim voor rechtmatigheidsverantwoording inzicht in de status van financiële processen en transacties. Dit stelt de gemeente in staat om tijdig in te grijpen en te corrigeren waar nodig. Hierdoor wordt de kwaliteit van financiële processen verbeterd en wordt de kans op fouten en fraude verkleind.

Efficiëntieverbetering

Al met al kan de oplossing van Mavim voor rechtmatigheidsverantwoording gemeenten helpen bij het efficiënter en effectiever inrichten van dit proces en het verminderen van de administratieve lasten.

Praktijkcases

Ontdek hoe en waarvoor onze klanten Mavim inzetten

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen je voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Copyright © 2024 Mavim B.V.