Overslaan en naar de inhoud gaan

Mavim voorziet in de collectieve modellering vanuit één centrale bron. Vanwege de gebruikersvriendelijke interface met Visio vereist onze software minimale opleiding.

Bovendien biedt het Mavim platform enterprise architecten flexibele gebruikersinterfaces, die domeinanalyse en besluitvorming vergemakkelijken door middel van een krachtige rapportagefunctionaliteit. De open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor Enterprise architecturen wordt in de Mavim software volledig ondersteund. 

Hét platform voor het creëren van inzicht in de inrichting van de organisatie
  • Manage veranderingen van strategie tot executie
  • Verkrijg inzicht in de complexiteit van de organisatie en haar inrichting
  • Hanteer een holistisch aanpak voor het verbinden van processen, systemen en infrastructuur

Ontdek onze geïntegreerde aanpak voor transformatie naar een efficiënte en klantgerichte organisatie

De meeste organisaties hebben een heldere visie over waar zij over vijf jaar willen zijn en wat zij dan bereikt willen hebben. De traditionele aanpakken om hiertoe te komen laten echter te wensen over. Deze whitepaper tipt vier blokkades aan die in de weg staan van een echte, geïntegreerde aanpak om te transformeren en toont aan hoe de bedrijfsequivalent van een navigatiesysteem je in staat stelt te transformeren naar een operationele, efficiënte en klantgerichte organisatie.

Download de whitepaper Van afdeling naar systeem

Achtergrond

Enterprise-architectuur (EA) vertaalt de strategische doelstellingen van een organisatie naar de inrichting, processen en informatievoorziening. EA geeft richting aan de belangrijkste keuzes die gemaakt moeten worden in de vorm van (architectuur)principes, richtlijnen en modellen. 

Principes en richtlijnen zijn richtinggevende uitspraken die gebruikt kunnen worden als toetsinstrument voor veranderingen. Modellen beschrijven de huidige en gewenste inrichting van organisatie, processen en informatievoorziening vanuit allerlei perspectieven. Ze geven het inzicht in de samenhang van de informatie, de processen en de applicaties. Dit inzicht is nodig om veranderinitiatieven op een verantwoorde manier te kunnen kiezen en uitvoeren.

Kortweg kan EA worden gezien als een conceptuele blauwdruk die de structuur en de werking van een organisatie weergeeft. De bedoeling van EA is te bepalen hoe een organisatie het meest effectief haar huidige en toekomstige doelstellingen kan bereiken.

Theorie

Enterprise Architectuur is een jong vakgebied dat zich begeeft op het speelvlak van bedrijfskunde, informatiekunde en informatica en heeft tot doel ervoor te zorgen dat de organisatie zich in al haar geledingen in de gewenste richting ontwikkelt. Door vanuit verschillende disciplines en vanuit verschillende gezichtspunten naar een organisatie te kijken, trachten enterprise architecten beter  inzicht te verkrijgen in de manier waarop deze functioneert. Hierbij kan men zich concentreren op bijvoorbeeld de processen, de informatievoorziening of de informatietechnologie.

Mavim biedt enterprise architecten een platform dat hen in staat stelt vanuit een holistische benadering alle geledingen van de organisatie in kaart te brengen en onderlinge samenhang te creëren tussen verschillende disciplines. Mavim voorziet tevens in de heldere weergave van organisatielandschappen, systemen en applicaties, processen en KPI’s op een dusdanig abstractieniveau dat deze ook begrijpelijk is voor het management en niet-architecten.

Vijf stappen naar een optimale samenwerking tussen business en it

Mavim heeft dé oplossing ontwikkeld voor het realiseren van Applicatie Portfolio Management, Business & Informatie Planning en Applicatie Implementatie Management. Met Mavim kan een organisatie exact bepalen wat de impact is op wijzigingen van processen op ICT en andersom. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden applicaties in kaart gebracht. Alle aspecten die samenhangen met een applicatie of systeem, in het bijzonder de bedrijfsprocessen, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd.  

Mavim voor IT stelt een organisatie in staat om eenvoudig en snel te kunnen veranderen en adequaat in te kunnen spelen op wijzigende klantvraag en producten- en dienstenaanbod, waarbij de lijnorganisatie afhankelijk is van IT-diensten. 

Hét platform voor optimale synergie tussen systemen, processen en mensen 
  • verminder de complexiteit van it 
  • versterk de relatie tussen business en it 
  • voer projecten doelgericht en planmatig uit 
  • creëer een brugfunctie tussen strategie en uitvoering 
  • speel adequaat in op veranderingen, intern èn extern 

Copyright © 2024 Mavim B.V.