Overslaan en naar de inhoud gaan

Mavim ondersteunt de inventarisatie en het beheer van IT portfolio’s vanuit één centrale bron. Opereren vanuit één enkele bron borgt de afstemming van business- en IT-doelstellingen en vergemakkelijkt een effectieve communicatie met alle belanghebbenden, zowel binnen als buiten de IT-afdeling. 

Mavim biedt de mogelijkheid om te synchroniseren met bestaande CMDB’s en daarmee de terugverdientijd te verkorten. Het Mavim platform creëert inzicht in het IT-landschap van de organisatie, met inbegrip van alle toepassingen, onderliggende technologieën en de bedrijfsprocessen die zij ondersteunen. Mavim helpt organisaties met complexe verouderde IT-systemen om aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren, applicaties efficiënter in te zetten en ruimte te scheppen voor de invoering van innovatieve technologieën. 

Hét platform voor optimale synergie tussen systemen, processen en mensen:
  • Verminder de complexiteit van IT
  • Versterk de relatie tussen business en IT
  • Voer projecten doelgericht en planmatig uit
  • Speel adequaat in op veranderingen, intern èn extern

Ontdek hoe je het beste kunt starten met het rationaliseren van jouw IT-landschap

Steeds meer organisaties zien zich geconfronteerd met een toenemende aandacht op het beheersen, reduceren en besparen van IT-kosten. De praktijk leert dat met een gedegen rationalisatie van het IT-landschap aanzienlijke kosten kunnen worden bespaard. Immers, applicaties met eenzelfde functionaliteit kunnen worden opgeheven ten gunste van een meer geschikte applicatie, sterk verouderde systemen kunnen geleidelijk worden uitgefaseerd en overbodig geworden applicaties kunnen worden stopgezet. In deze whitepaper lees je welke mogelijkheden er zijn en hoe je het beste kunt starten met het rationaliseren van je IT-landschap

Download de whitepaper ITPM

Achtergrond

Door de snelle ontwikkeling van informatietechnologie in de afgelopen decennia hebben organisaties in de loop der tijd allerlei applicaties ontwikkeld, softwarepakketten aangeschaft en informatiesystemen in gebruik genomen voor het ondersteunen van hun bedrijfsprocessen. In de meeste gevallen dragen deze applicaties, software en systemen in belangrijke mate bij aan zowel het voortbestaan, als aan de concurrentiepositie van de organisatie. In sommige gevallen vormen zij echter een ongewenste last, zeker waar het gedateerde of overbodig geworden applicaties en systemen betreft.

Rationalisatie van het IT-landschap houdt dan in dat door middel van harmonisatie, consolidatie, standaardisatie en integratie van alle hiervoor genoemde componenten een situatie wordt gecreëerd die optimalisatie van het onderhoud, het beheer en de exploitatie van het applicatielandschap mogelijk maakt. Hierbij dienen niet alleen een betere afstemming van bestaande applicaties op de informatiebehoefte en de bedrijfsprocessen, een uitfasering van gedateerde en/of overbodig geworden applicaties in acht te worden genomen, maar moeten tevens keuzes worden gemaakt voor nieuw aan te schaffen applicaties en systemen.

Theorie

Steeds meer organisaties zien zich geconfronteerd met een toenemende aandacht op het beheersen, reduceren en besparen van kosten. De praktijk leert dat met een gedegen rationalisatie van het IT-landschap aanzienlijke kosten kunnen worden bespaard. Immers, applicaties met eenzelfde functionaliteit kunnen worden opgeheven ten gunste van een meer geschikte applicatie, sterk verouderde systemen kunnen geleidelijk worden uitgefaseerd en overbodig geworden applicaties kunnen worden stopgezet. Niet alleen zorgt dit voor een aanmerkelijke reductie van de onderhouds- en beheerkosten; rationalisatie van het IT-landschap maakt tevens een efficiënter beheer en een grotere flexibiliteit, om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, mogelijk. Het vergroot de wendbaarheid en slagvaardigheid van iedere organisatie in belangrijke mate.

Vijf stappen naar een optimale samenwerking tussen business en it

Mavim heeft dé oplossing ontwikkeld voor het realiseren van Applicatie Portfolio Management, Business & Informatie Planning en Applicatie Implementatie Management. Met Mavim kan een organisatie exact bepalen wat de impact is op wijzigingen van processen op ICT en andersom. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden applicaties in kaart gebracht. Alle aspecten die samenhangen met een applicatie of systeem, in het bijzonder de bedrijfsprocessen, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd.  

Mavim voor IT stelt een organisatie in staat om eenvoudig en snel te kunnen veranderen en adequaat in te kunnen spelen op wijzigende klantvraag en producten- en dienstenaanbod, waarbij de lijnorganisatie afhankelijk is van IT-diensten. 

Hét platform voor optimale synergie tussen systemen, processen en mensen 
  • verminder de complexiteit van it 
  • versterk de relatie tussen business en it 
  • voer projecten doelgericht en planmatig uit 
  • creëer een brugfunctie tussen strategie en uitvoering 
  • speel adequaat in op veranderingen, intern èn extern 

Copyright © 2024 Mavim B.V.