Overslaan en naar de inhoud gaan

Strategisch Portfolio Management

Mavim biedt een gebruiksomgeving voor klassieke project portfolio managementtools. Gebaseerd op Office 365 en Visio, helpt Mavim ondernemers projecten te kiezen die bijdragen aan de bedrijfsstrategie en die strategie en uitvoering op elkaar afstemmen. 

Het Business Transformation Framework helpt organisaties hun bedrijfsstrategie af te stemmen met de voorwaarden, vereisten en principes en een reeks strategische projecten te formuleren gericht op de gewenste transformatie. Mavim verschaft structureel inzicht, overzicht en samenhang waarmee planmatig de juiste keuzes kunnen worden gemaakt. Deze zullen de kans van slagen van de uitvoering van het project uiteindelijk vergroten.  

Hét platform voor succesvolle uitvoering van projecten en programma’s:
  • Manage veranderingen van strategie tot executie”
  • Stem alle bedrijfsinitiatieven en strategische uitgangspunten op elkaar af
  • Verkrijg inzicht in de bijdrage van het project portfolio op nieuwe of bestaande strategieën
  • Publiceer naar Office 365 of een intranet portal voor heldere communicatie richting stakeholders
  • Creëer een holistisch overzicht dat prioritering en continue verbetering mogelijk maakt

Ontdek hoe je de klantreis eenvoudig kunt verbeteren

Bij de meeste bedrijven is de droom van de CMO de ergste nachtmerrie van de COO. Klantgerichtheid en de daaraan verbonden en benodigde digitalisering hebben de operationele kosten dusdanig omhoog geschroefd dat het lastig is om zelfs maar een gesprek aan te boren om deze twee aspecten in balans te brengen. En wat het nog lastiger maakt, is dat marketing en operations van oudsher al niet uitblinken in een goede samenwerking rond de klantervaring. In deze whitepaper maak je kennis met een aanpak die helpt om de kloof te overbruggen door feitelijke analyse klantreizen aan operationele efficiëntie te koppelen.

Download de whitepaper Hoe verbeter je de klantreis

Achtergrond

Strategisch Portfolio Management is gedefinieerd als: ”Het opstellen, plannen en bijsturen van de projectportfolio zodanig, dat de juiste projecten worden geselecteerd en uitgevoerd. Hierbij worden planning, beschikbare mensen, beschikbare middelen en andere afhankelijkheden optimaal gebalanceerd. Dit met als doel dat het totaal aan projecten maximale waarde toevoegt aan de strategische doelstellingen van een organisatie.”

Strategisch Portfolio Management is managen van een bewust gekozen, cyclisch veranderend geheel van activiteiten, projecten en programma’s om de strategische doelstellingen van een organisatie te bereiken. De doelstelling van Strategisch Portfolio Management is het vaststellen van de optimale balans tussen het belang van de activiteiten en het gebruik van de schaarse resources, het rekening houden met de risico’s en kansen die de omgevingsfactoren bieden en het bereiken van de strategische doelstellingen van de organisatie.

Organisaties denken (idealiter) vanuit een strategie. Om de strategie te doen slagen zal de organisatie iets moeten doen, een unieke verandering moeten doormaken. Hiervoor staan schaarse middelen ter beschikking. Strategisch Portfolio Management is de discipline die ervoor zorgt dat de strategie op een beheerste wijze wordt gerealiseerd.

Theorie

Door technologische ontwikkelingen, die elkaar in rap tempo opvolgen, en door toenemende klantbehoeften en –eisen – zien organisaties zich genoodzaakt om te veranderen. Dit resulteert veelal in een (her) formulering van de bedrijfsstrategie en doelstellingen, bepaling van (nieuwe) kritieke succesfactoren en doorvertaling naar de juiste activiteiten en prioritering van projecten die de veranderingen moeten gaan realiseren. Echter, lang niet alle veranderingstrajecten blijken in de praktijk succesvol. Hoge kosten, lange doorlooptijden en onvoldoende meetbare resultaten zijn veel gehoorde valkuilen. Het strategisch managen van het project portfolio is een zeer effectief instrument om het hoofd te bieden aan de complexiteit en dynamiek van steeds veranderende omstandigheden.


Om een goede analyse te kunnen maken van bestaande en/of toekomstige projecten is het - in het kader van project portfolio management (PPM) – van belang dat processen, mensen en systemen integraal worden beheerd. Het belangrijkste doel bij de uitvoering van projecten is om de maximaal haalbare toegevoegde waarde te leveren conform de strategische doelstellingen van de organisatie. Mavim, gebaseerd op Office 365 en Microsoft Visio, biedt een aanvulling op klassieke project portfolio managementtools. Het helpt organisaties bij de keuze en prioritering van projecten die het meeste bijdragen aan de bedrijfsstrategie en -doelstellingen. Daarnaast slaat Mavim de brug tussen strategie en executie.

Vijf stappen naar Projectmanagement van strategie tot uitvoering

Mavim biedt een managementplatform voor het managen en succesvol uitvoeren van alle projecten en programma’s binnen de organisatie. De naadloze aansluiting van Mavim en Microsoft Enterprise Project Portfolio Management (PPM) biedt een end-to-end beheeromgeving voor het gezamenlijk beheren van projecten, resources en middelen.

Het helpt bedrijven inzicht, overzicht en controle te verkrijgen voor het optimaliseren van de besluitvorming, het verbeteren van de afstemming van projecten en initiatieven op de bedrijfsstrategie, het versterken van het gebruik van beschikbare middelen, alsmede het meten en verhogen van de operationele efficiëntie.

Hét platform voor succesvolle uitvoering van projecten en programma’s
  • Manage veranderingen van strategie tot executie
  • Stem alle bedrijfsinitiatieven en strategische uitgangspunten op elkaar af
  • Verkrijg inzicht in de bijdrage van het project portfolio op nieuwe of bestaande strategieën
  • Publiceer naar Office 365 of een intranet portal voor heldere communicatie richting stakeholders
  • Creëer een holistisch overzicht dat prioritering en continue verbetering mogelijk maakt

Copyright © 2024 Mavim B.V.