Overslaan en naar de inhoud gaan

Mavim bevordert een integrale aanpak van business procesmanagement en verbetering. Door uitbreiding en verbetering van de functionaliteiten van Microsoft Visio, biedt Mavim gebruikers de ideale omgeving voor samenwerking en verbetering van de procesinfrastructuur binnen een organisatie. 

Mavim ondersteunt gelijktijdige modellering in de volgende talen: BPMN, EPC, IDEF0 en functiestroomschema's. In Mavim kunnen processen eenvoudig worden gemodelleerd, gepubliceerd op het web, op inhoud goedgekeurd en gedeeld met eindgebruikers ter ondersteuning van Lean, Six Sigma of operational excellence trajecten. 
 

Het platform voor optimalisatie van de procesgang & verbetering van producten en diensten:
  • Creëer inzicht in de gehele procesgang
  • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
  • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
  • Communiceer de informatie en ontvang verbetervoorstellen

Ontdek hoe BPM je helpt flexibel om te gaan met veranderingen


De laatste jaren staat Business Process Management (BPM) sterk in de belangstelling. Maar waarom eigenlijk? Veel organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met een dynamische omgeving en kritische instelling van klanten en/of stakeholders. Dit werkt een toenemende interne complexiteit van de organisatie in de hand. In deze whitepaper lees je hoe jouw organisatie zich het beste aan kan passen aan de dynamische omgeving van vandaag.

Download de whitepaper BPM

BPM & Process Mining

Met Process Mining kun je - op feitelijke data gebaseerde - processen zien en bepalen waar optimalisatie nodig is. Voor de toepassing van BPM kan Process Mining problemen helpen aantonen zoals inefficiëntie, procesdoublures of obstakels, die altijd een verspilling van tijd, geld en inzet vormen. Tevens kun je andere knelpunten aanpakken door een analyse van de oorzaak, die precies zal bepalen waardoor vertragingen worden veroorzaakt.

Bovendien helpt Process Mining schendingen van de naleving van processen in jouw systeem te vinden. Nalevingsschendingen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van bestellingen zonder goedkeuring, processtappen die worden overgeslagen of worden uitgevoerd in de verkeerde volgorde. Al deze zaken hebben invloed op efficiëntie, kwaliteit en risicobeheer. 

Met Process Mining krijg je antwoord op vragen als: Worden er stappen in het proces overgeslagen of zijn er overbodige stappen? Hoe presteren we ten aanzien van de gestelde doelen en KPI’s? Waar kunnen processtappen sneller of efficiënter worden uitgevoerd?

 

Lees hier meer over Mavim Process Mining

Achtergrond

BPM is gericht op het continu verbeteren van bedrijfsprocessen binnen professionele organisaties. Bij verbeteren kunt u denken aan het verhogen van de effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, klantgerichtheid en innovativiteit. De verbetering zelf wordt gemeten aan de hand van prestatie-indicatoren. 

BPM impliceert het continu blijven volgen van de proces-prestaties en de koppeling aan gestelde doelen. Daarnaast willen organisaties de kwaliteit van hun producten en diensten voor hun klanten kunnen borgen en daar waar mogelijk verhogen. Zeker in de huidige tijd is het leveren van kwaliteit een onderscheidend vermogen en essentieel om te overleven.

Theorie

Processen vormen het vitale onderdeel van iedere organisatie en iedere bedrijfsvoering. Business Process Management is een manier van werken met als doel processen te modelleren, meten, verbeteren en optimaliseren. Dit is nodig om efficiënter, effectiever en (kwalitatief) beter te werken. Bovendien helpt inzicht in de bedrijfsprocessen bij het doorvoeren van veranderen en het voldoen aan wet- en regelgeving of normenkaders. 
 

BPM kan omschreven worden als: ‘het sturen en beheersen van de activiteiten van de medewerkers, zodanig dat de bedrijfsprocessen, waarin de activiteiten zijn gestructureerd, zijn gericht op het bereiken van de (strategische) doelen van de organisatie’. Het realiseren van doelstellingen is niet alleen een kwestie van goede sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen. Organisaties zijn in sterke mate afhankelijk van of worden ondersteund door IT om de gestelde doelen te bereiken. Het is daarom van belang dat de organisatie beschikt over de juiste IT-oplossingen om invulling te geven aan een integrale visie op het organiseren van de organisatie en de beheersing van de bedrijfsprocessen.
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

 

 

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
  • Creëer inzicht in de gehele procesgang
  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
  • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
  • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2024 Mavim B.V.