Overslaan en naar de inhoud gaan

Woningcorporaties & Mavim

Woningcorporaties & Mavim


Mavim ondersteunt woningcorporaties bij het slim en snel inspelen op veranderingen, het voldoen aan wet- en regelgeving, het maken van de juiste keuzes in hun strategische positionering, het bepalen van het groeipad en het ‘toekomstbestendig’ maken van de organisatie. Mavim creëert inzicht en overzicht in de complexe brei aan informatie, processen, data, wet- en regelgeving, risico's, gekoppeld aan het IT-portfolio en de architectuur van de organisatie. Dit biedt kansen om consistente informatie aan te bieden, inzicht te krijgen op impact van veranderingen en grip te krijgen op de implementatie van bedrijfskritische systemen en complexe wetgevingen als de AVG. Mavim faciliteert corporaties bij het efficiënt uitvoeren van hun dienstverlening in overeenstemming met de gestelde strategische doelen.

Uitdagingen

Op deze manieren kan Mavim onderwijsinstellingen helpen bij hun dogitale transformatie

Continue verbetering

De huidige marktomstandigheden dwingen organisaties zich continu bezig te houden met het verbeteren van de eigen kwaliteit en productiviteit. Er wordt steeds meer gestreefd naar de perfecte mix tussen de te leveren kwaliteit en de kosten van deze producten/diensten. Het Mavim platform bevordert een integrale aanpak van procesmanagement en verbetering. Het platform biedt gebruikers de ideale omgeving voor samenwerking en verbetering van de procesinfrastructuur binnen een organisatie. 

Governance & verantwoording

Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs aan hun scholen. Wel moeten zij zich houden aan de wetgeving. Mavim helpt organisaties alle informatie over strategie in relatie tot beleid, risico's en regelgeving dusdanig te verbinden en te visualiseren, dat de verbanden tussen business- en IT-gerelateerde doelen inzichtelijk worden. Dit inzicht helpt een aanpak te hanteren die gericht is op bedrijfsresultaat én op IT-management en bestuur. 

Integraal risicomanagement

Ondernemerschap is onlosmakelijk verbonden met het nemen van risico’s. Risicomanagement met Mavim vormt een solide basis voor het beheersen van kansen en bedreigingen. Risico’s worden eenvoudig geïdentificeerd door deze via een methodische aanpak te verbinden aan de processen, regelgeving en beheersmaatregelen. Mavim ondersteunt diverse methodieken en richt zich op verschillende aspecten op het gebied van risicomanagement. 

Informatiebeveiliging & privacy

Alle maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid te waarborgen kunnen in het Mavim ISMS framework op eenvoudige wijze worden gekoppeld aan informatie en gegevens, risico’s, normeringen, maar ook je bedrijfs- en IT-processen. Dit verschaft onderwijsinstellingen inzicht en overzicht in de aard van de maatregelen en de mate van beveiliging van informatie.     

Hoe Woonbron regelgeving eenvoudig koppelt aan hun proceshuis


Als woningcorporatie heeft Woonbron te maken met ontzettend veel wet- en regelgeving waaraan zij moeten voldoen en die ook nog eens altijd in beweging is. Omdat zij er altijd voor de klant willen zijn en het belangrijk vinden een maatschappelijke bijdrage te leveren heeft Woonbron ervoor gekozen om compliance te naderen vanuit een programma. Daarbij maken zij gebruik van het Compliance Management Framework (CMF) in Mavim. Omdat Woonbron al jarenlang met Mavim werkt, kunnen zij met het CMF heel gemakkelijk de koppeling maken tussen de verplichtingen uit de wet naar de processen zoals zij die in het proceshuis hebben staan.
 

Bekijk de video

Transformeer je bedrijfsprocessen voor succes


Vooruitgang in technologie, verschuivingen in marktdynamiek en veranderende klantverwachtingen vereisen vaak een heroverweging en herontwerp van bestaande processen. Bovendien kunnen fusies en overnames, regelgevingsveranderingen of de behoefte aan schaalbaarheid de noodzaak van bedrijfsproces transformatie aandrijven, omdat bedrijven streven naar het integreren van systemen, het bereiken van synergie, het besparen van kosten en het maximaliseren van operationele efficiëntie.

Ontdek in ons eBook "Business Process Transformatie" de strategieën om jouw organisatie te transformeren naar operationele excellentie. Leer hoe je efficiëntie, flexibiliteit en groei kunt realiseren. Klaar om te innoveren?
 

Download ons ebook

Inspiratie

Ontdek hoe Mavim woningcorporaties ondersteunt bij hun uitdagingen

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen je voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Copyright © 2024 Mavim B.V.