Overslaan en naar de inhoud gaan
Careers      Events      Blogs            

Kennissessie LifeCycle Management: Op weg naar een actieve sturing en beheersing van het IT landschap

In deze continu veranderende wereld is het essentieel dat IT-systemen snel en gemakkelijk aangepast kunnen worden aan een nieuwe realiteit en robuust genoeg zijn om grote pieken in het gebruik aan te kunnen. Goed ingericht en planmatig uitgevoerd onderhoud van de IT-systemen draagt bij aan de inzetbaarheid van IT en zo aan de continuïteit van de overheidsdienstverlening. Het verkleint het risico dat niet-functionerende of verouderde IT-systemen de dienstverlening aan burgers en bedrijven verstoren.

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat het inzicht in het IT-landschap bij ministeries veelal niet volledig is en aandacht behoeft. Daarom is aanbevolen om structureel de kwaliteit van de applicaties bij te houden in de applicatiedatabase zodat beheer, onderhoud en vernieuwing ingezet kunnen worden om de continuïteitsrisico’s te verkleinen of weg te nemen.

Maar hoe pak je dit aan? Wat komt er allemaal bij kijken? Welke stappen zijn er te nemen op zowel strategisch als op tactisch en operationeel niveau? 

Kennissessie | 15 september | Den Haag


De antwoorden op deze vragen komen uitgebreid aan bod tijdens de 'Kennissessie LifeCycle Management: Op weg naar een actieve sturing en beheersing van het IT-landschap' op donderdag 15 september a.s. bij New Babylon in Den Haag.

De kick off wordt deze middag verzorgd door Floris van Hoek, Senior Beleidsmedewerker CIO-Rijk bij het Ministerie van BZK. Floris vervult vanuit CIO-Rijk een brugfunctie tussen de Algemene Rekenkamer en het CIO-stelsel. Floris zal de noodzaak van interdepartementale samenwerking en standaarden toelichten, zoals APM, LCM en accreditatie; het waarom.

Vervolgens zal Ronald Ottes, Applicatie Portfolio Manager bij het Ministerie van OCW, nader ingaan op hoe LifeCycle Management momenteel wordt vormgegeven binnen het Ministerie van OCW. Van het borgen van informatie tot het koppelen van processen aan applicaties.

Naast LCM is ook accreditatie momenteel een prominent onderwerp. De overheid is in het behalen van haar doelen afhankelijk van betrouwbare, functionerende informatiesystemen, waarbinnen bijzondere informatie wordt verwerkt, en de omgeving waarbinnen deze informatiesystemen zich bevinden. Om te bepalen of gebruikte informatiesystemen en hun omgeving voldoen aan de gestelde eisen betreffende informatiebeveiliging (VIR-BI), moeten deze worden geaccrediteerd. Gerwin Devilee, projectmanager BIPS, zet uiteen hoe hij dit accreditatieproces binnen het Ministerie van VWS heeft ingericht en wat zijn ervaringen en ‘lessons learned' tot nu toe zijn.

De kennissessie wordt afgesloten met een interactieve paneldiscussie waarbij de panelleden (gastsprekers) met elkaar in discussie gaan onder leiding van debatleider Martin Canning, Group VP Consulting & Research bij IDC. De aanwezigen in de zaal krijgen hierbij uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen aan de panelleden.

Agenda

13.30 – 14:00     Inloop & registratie
14:00 – 14:05     Welkom
14:05 – 14:25     Kick-Off: Grip op je digitale informatiehuishouding | Floris van Hoek, Ministerie van BZK
14:25 – 14:55     Accreditatie van informatiesystemen bij het Ministerie van VWS | Gerwin Devilee, Ministerie van VWS
14:55 – 15:15     Pauze
15:15 – 15:45     Lifecycle Management bij het Ministerie van OCW | Ronald Ottes, Ministerie van OCW  
15:45 – 16:15     Interactieve paneldiscussie | Martin Canning, IDC
16:15 – 17:30     Wrap-up met aansluitend netwerkborrel

 

Kennissessie LifeCycle Management

 

Datum: Donderdag 15 september 2022
Tijd: 13:30 - 17:30 uur
Locatie: New Babylon, Den Haag
Voor wie: Iedereen die binnen de Rijksoverheid te maken heeft met informatiesystemen, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau

 

Persoonlijke gegevens

Bedrijfsgegevens

Blijf op de hoogte
Ja ik wil graag informatie van Mavim via e-mail ontvangen. Dit kan gaan over Mavim, onze producten, trainingen, evenementen, enquêtes, promoties en tips voor het optimale gebruik van het Mavim platform. Ik kan mij te allen tijde uitschrijven door onderaan de e-mail op de knop ‘afmelden’ te klikken.

Copyright © 2022 Mavim B.V.