Overslaan en naar de inhoud gaan

APM, eerst de basis op orde

APM, eerst de basis op orde

Het saneren van applicaties wordt vaak als project opgepakt. De aanleiding is dan gelegen in symptomen zoals ‘wildgroei’ aan applicaties, lage innovatiesnelheid en vraag naar regie. Een aantal overheidsorganisaties heeft al haar applicatielandschap gesaneerd; er is echter nog een behoorlijke slag te maken. In 2011 bracht het Kwaliteits Instituut Gemeenten (KING), adviesbureau voor de Nederlandse gemeenten, een rapport uit over het inzicht en overzicht dat gemeenten moeten hebben in hun applicaties, of te wel… de basis op orde. 

Applicatie Portfolio Management met het APM Framework
Om het in kaart brengen van het applicatielandschap of het applicatieportfolio te vergemakkelijken heeft Mavim het Applicatie Portfolio Management framework ontwikkeld. Met dit raamwerk, dat wordt vastgelegd in de software van Mavim, Mavim, kunnen applicaties en systemen, en met name de gerelateerde kennis en informatie rond de applicaties eenvoudig in kaart worden gebracht. De mogelijkheid om alle vastgelegde informatie te publiceren zorgt bovendien dat de informatie voor alle betrokkenen in de organisatie toegankelijk wordt gemaakt. Door het genereren van rapportages wordt verder gemakkelijk inzicht verkregen in het bestaansrecht van diverse functionaliteiten van applicaties, hetgeen helpt om aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren. Het APM framework zorgt ervoor dat door een transparant overzicht van alle applicaties het beheer ervan sterk wordt vereenvoudigd. 

Wat levert het op?
Korte termijn

  • Beheerskosten worden structureel lager
  • Grote hoeveelheid gegevens nog maar één keer en synchroon bijhouden
  • Focus op het uitzetten oude applicaties en daarmee ook de bijbehorende contracten


Lange termijn

  • Alignment met strategie en visie van de gemeente & van de samenwerking;
  • Actieve sturing op een eenvoudig en overzichtelijk applicatielandschap;
  • Managen spanning tussen korte termijn business en lange termijn IT doelstellingen;
  • Veel sneller en beter aanpassingen aan de organisatie kunnen doen;
  • Kosten van upgrades zijn lager;
  • Hoeveelheid benodigde kennis neemt af (complexiteitsreductie);
  • Eén applicatieregistratie, inzicht in kosten, eigenaarschap, functionele (!) en technische kwaliteit.

Copyright © 2024 Mavim B.V.