Overslaan en naar de inhoud gaan

Applicatie Portfolio Management bij Pon-Cat

APM bij PON

Wat was voor jullie organisatie de aanleiding om het applicatielandschap in kaart te brengen?
Het inzichtelijk maken van ons applicatielandschap maakte deel uit van een business process redesign project dat is gestart in het kader van een ERP-implementatie. Voor een goede realisatie van de ERP-implementatie was het in kaart brengen van - en het leggen van verbindingen tussen - de processen en de applicaties die deze processen ondersteunen van essentieel belang. Het proces vormt daarbij altijd het uitgangspunt. Eerst vindt de beschrijving van het proces plaats. Pas daarna bedenken we hoe het IT-landschap dusdanig kan worden ingericht dat het het proces optimaal ondersteunt.

Welke voordelen heeft Mavim daarbij geboden?
De voordelen van het gebruik van Mavim liggen volgens mij vooral in de laagdrempeligheid van de software en het feit dat verschillende gebruikers kunnen werken aan de content binnen één en dezelfde bron, binnen één ‘single source’. Daarnaast hebben we veel profijt van het feit dat informatie maar één keer hoeft te worden vastgelegd en vervolgens veelvuldig kan worden hergebruikt. Bovendien is ook de mogelijkheid om dezelfde informatie vanuit verschillende invalshoeken te benaderen voor ons van groot nut. 

Welke winstpunten hebben jullie weten te realiseren met de rationalisatie van het applicatielandschap?
Wat het in kaart brengen van ons applicatielandschap concreet aan winstpunten oplevert, is wat mij betreft nog toekomstmuziek. Wel beogen we, met de aanpak die we hanteren, een IT landschap te creëren en te realiseren dat geheel is toegesneden op de processen. En niet geheel onbelangrijk: ook applicaties die geen bijdrage leveren aan de procesgang of daaraan ondersteunend zijn, zijn in kaart gebracht. Zo wordt op eenvoudige wijze inzichtelijk wat er overbodig is en wat niet. 

Heb je tips of mogelijke valkuilen voor organisaties die hun applicatielandschap willen gaan rationaliseren?
Als tip zou ik willen meegeven dat bij de rationalisatie van het applicatielandschap het proces altijd leidend is en niet de IT. Bij het realiseren van de bedrijfsdoelstelling gaat het immers allereerst om de missie (het wat) en pas daarna om de strategie (het hoe). Een andere valkuil die op de loer ligt is dat men te ambitieus van start gaat, met het risico te verzanden in teveel details. Begin daarom eenvoudig en houdt de oplossing die je wilt bieden dicht bij de problematiek die er leeft.

 

Copyright © 2024 Mavim B.V.