Overslaan en naar de inhoud gaan

Mooiland verduurzaamt woningen en optimaliseert dienstverlening met Mavim


Stichting Mooiland is een woningcorporatie die, met ongeveer 22.500 woningen, een ‘thuis’ biedt aan 50.000 mensen. In dit artikel leggen Ronald Schweigl, Joline Jansma en Judith Hendrickx uit hoe de nadruk van I&A binnen hun organisatie is verlegd van automatisering naar informatisering en hoe Mavim hen hierbij heeft ondersteund. Van een tool voor het vastleggen en visualiseren van processen, is Mavim bij Mooiland inmiddels uitgegroeid tot een essentieel hulpmiddel voor het in kaart brengen van het IT-landschap in relatie tot hun processen en voor het verkrijgen van inzicht in de impact van veranderingen. Daarnaast wordt Mavim bij Mooiland ingezet als risk en compliance model.

De functie van I&A verandert binnen Mooiland. Daar waar vroeger bij I&A veel meer de nadruk lag op automatisering, ligt deze tegenwoordig veel meer op informatie. Immers, informatie is kennis en die kennis kan Mooiland gebruiken om onze woningen te verduurzamen en optimale dienstverlening te leveren aan hun klanten. Daardoor is de rol van I&A veel breder geworden dan deze vroeger was.

Op een gegeven moment had Mooiland behoefte aan een ondersteunende tool die het gemakkelijker maakte om processen inzichtelijk te maken, waardoor deze ook veel vaker geraadpleegd zouden worden. Intussen is Mavim voor Mooiland veel meer geworden dan een tool voor de vastlegging en visualisering van processen. Het is een tool die processen aan elkaar verbindt, waar afhankelijkheden worden vastgelegd en met name bij I&A, waar systemen waarin alles geautomatiseerd wordt, beter gelinkt worden aan het proces.

Mooiland wil de processen dan ook steeds meer verbinden aan het IT-landschap. Zij werken steeds meer met integrale systemen en dan is het bij het doorvoeren van veranderingen van belang om te zien welke impact dat dan heeft op de processen of misschien wel op andere systemen. Zowel dat inzicht als het bewustzijn wil Mooiland binnen hun organisatie vergroten.

Voor nieuwe medewerkers is het ook een heel mooi platform om te zien wat Mooiland eigenlijk allemaal doet, welke processen er allemaal binnen de organisatie vallen en welke afdelingen zich waarmee bezighouden en wat de samenhang is tussen deze afdelingen. Voor nieuwe medewerkers is het dus een mooie instap om te zien hoe de organisatie in elkaar steekt.

Een vervolgstap waar Mooiland al deels mee bezig is, is om – als je je systemen en processen aan elkaar gekoppeld hebt – de gehele risk en compliance model eraan te koppelen, zodat je op tijd kunt inzoomen op het moment dat er een bepaald risico optreedt. Ook hierin voorziet Mavim als hulpmiddel.   

Mooiland verbetert met iMprove

Mooiland is een ‘early adopter’ van een nieuw product van Mavim, iMprove. De functionaliteiten van iMprove helpen Mooiland enorm omdat niet alleen Mavim-beheerders met processen aan de gang kunnen en wijzigingen in processen kunnen aanbrengen, maar dat procesbeheerders dat nu ook kunnen. Tegelijkertijd houden Mavim-beheerders nog steeds de controle over wat er gebeurt om te zorgen dat er niets fout gaat.

Roland Schweigl, Manager I&A
Joline Jansma, Senior-adviseur kwaliteit & procesmanagement
Judith Hendrickx, Adviseur kwaliteit & procesmanagement

Copyright © 2024 Mavim B.V.