Overslaan en naar de inhoud gaan

Passie voor processen

Passie voor processen

Met procesmanagement als platform voor continu verbeteren, is kwaliteit geen toeval, maar het resultaat van een goed ontworpen bedrijfsvoering. Want organiseren is wat je doet, voordat je iets doet, zodat het geen janboel wordt, als je het doet…

Betrokkenheid van de medewerkers
De betrokkenheid van de mensen die de ontworpen processen dagelijks uitvoeren, is essentieel bij het up-to-date houden van je procesinformatie. Maar het op de werkvloer creëren van draagvlak, is voor veel bedrijven één van de grootste uitdagingen bij een procesmanagement implementatie. 

Adoptie op de werkvloer is de sleutel naar succes, maar hoe krijg je dat voor elkaar? De oplossing schuilt in het aandacht hebben voor de kennis, houding en vaardigheden van het personeel. De werkvloer moet weten wat procesmanagement is, procesgericht willen werken en denken (doordat zij continu de voordelen ervaren!), en over de hulpmiddelen beschikken om dat ook te kunnen. 

Rollen in de organisatie
Naast draagvlak op de werkvloer, zijn voor een succesvolle implementatie van procesmanagement ook duidelijke afspraken nodig over de rollen die in het kader van procesgericht werken gelden. Het model dat we adviseren zou kunnen worden vergeleken met het besturingsmodel dat al eeuwenlang succesvol de structuur van onze samenleving bepaald: de Trias Politica. Wie is verantwoordelijk voor het ontwerp van de processen (wetgevende macht)? Wie is er verantwoordelijk voor dat de ontworpen processen binnen de gestelde kaders worden uitgevoerd (rechthebbende macht)? En wie is er verantwoordelijk voor dat de processen in de dagelijkse praktijk waarde toevoegen (uitvoerende macht)? Belangrijk is dat ze alle drie in gelijke mate noodzakelijk zijn om een goed resultaat te behalen. 

Bert Dikmans is oprichter en directeur van T-MC. Georganiseerd denken en werken zit hem in het bloed en hiermee helpt hij bedrijven de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren. Zijn lijfspreuk luidt “organiseren is wat je doet, voordat je iets doet, zodat het geen janboel wordt, als je het doet”.

Copyright © 2024 Mavim B.V.