Overslaan en naar de inhoud gaan

Procesmodellen zijn nuttig

Procesmodellen zijn nuttig

Processen zijn de levensader van iedere organisatie. Zij vormen de schakel tussen jouw resultaten en zijn een belangrijke sleutel op weg naar verbeteringen. Of je nu je productiviteit wilt verhogen, flexibeler wilt opereren of initiatieven succesvol wilt aanpakken: verbeteren begint bij het vermogen om de juiste processen te identificeren en aan te sturen.

Procesmodellen kunnen hierbij enorm nuttig zijn. Zolang je ze maar op waarde weet te schatten en uitsluitend die onderdelen gebruikt die je daadwerkelijk nodig hebt. Onderstaand vind je een overzicht van de belangrijkste procesmodellen die door het Mavim Platform worden ondersteund. 

Financieel Procesmodel
De praktijk wijst uit dat de financiële processen van verschillende organisaties onderling veel overeenkomsten hebben. Dit geldt zowel op het gebied van accounting en control als voor treasury en tax. TriFinance heeft een raamwerk ontwikkeld waarin de meest elementaire financiële processen zijn beschreven en geoptimaliseerd op basis van best practices. Het Financieel Procesmodel in Mavim biedt organisaties een kant-en-klaar raamwerk en referentiekader van de meest gebruikte financiële processen tot op werkinstructieniveau. Per proces is in detail beschreven welke stappen doorlopen moeten worden, welke medewerkers bij welke stappen betrokken zijn en welke rol zij vervullen.

 • Versnelde implementatie en structurering van financiële processen
 • Helder inzicht in de Administratieve Organisatie en Interne Beheersing en Controle
 • Eenvoudige identificatie en betere beheersing van risico’s
 • Betere kwaliteit van de financiële gegevens en rapportages
 • Snellere afhandeling en goedkeuring van belastingaangiften en verrekening van gelden in het kader van Horizontaal Toezicht

 

> Meer informatie over het Financieel Procesmodel

HR Procesmanager
Voor het ondersteunen van de HR-professional bij het in kaart brengen, optimaliseren en digitaliseren van de HR-processen werkt Mavim samen met Vroom. HR-processen in verschillende organisaties vertonen veel overeenkomsten en het verschil zit hem niet zo zeer in wat er gedaan wordt, maar in wie iets doet en met welke middelen. Vroom heeft jarenlange ervaring in het beschrijven en optimaliseren van HR processen en heeft op basis daarvan best practice sjablonen ontwikkeld waarin alle HR-processen zijn uitgewerkt tot op werkinstructieniveau. Daardoor ben je in staat om in korte tijd de sjablonen te ‘finetunen’ op jouw situatie.

 • Ontwerpen van HR-processen drie keer sneller dan op de traditionele wijze
 • Gedigitaliseerde administratieve processen met behulp van workflow(s)
 • Minimale belasting van uw medewerkers tijdens het procesontwerp
 • Adviserende rol van HR en borging van de visie en strategie van de organisatie
 • Meer inzicht in kosten en verdiensten van HR


 

> Meer informatie over de HR Procesmanager

INK Managementmodel
Organisaties die in een goede conditie verkeren hebben meer kans om te floreren. Dit vergt van managers en medewerkers een constante focus op verbetering en vernieuwing. Het INK-managementmodel is een hulpmiddel om de dynamiek binnen en buiten de organisatie te reguleren. Alle activiteiten in de organisatie zijn geordend in vijf organisatiegebieden en vier resultaatgebieden waarin de resultaten voor betrokkenen in kaart zijn gebracht. De samenhang tussen wat de organisatie doet en wat dat oplevert, is de basis voor vernieuwing, verbetering en succes.

 • Bedrijfs- en verbeterprocessen zijn eenduidig vastgelegd
 • Gebruiksvriendelijke procesondersteuning op alle niveaus
 • Eenvoudig opstellen van een risico analyse
 • Weloverwogen de ambitie van de organisatie bepalen
 • Inzicht en focus op verbetering


 

> Meer informatie over het INK Managementmodel

ISM Model
Integrated Service Management oftewel ISM is een kant en klaar framework, met een compact procesmodel, templates, definities en koppelingen naar helpdesktools. Het procesmodel bestaat uit zes, van ITIL afgeleide, fundamentele processen die op tactisch en operationeel niveau in elke IT dienstverlenende organisatie voorkomen. Deze processen worden via functies en rollen gekoppeld aan afdelingen en medewerkers, en zijn via sjablonen, werkinstructies en rapportagemodellen voor iedereen beschikbaar te stellen.

 • Overzicht en duidelijkheid: je beheert alle processen via je intranet
 • Compact en doelgericht model: je kunt direct aan de slag
 • Korte implementatietijd: je bespaart meer dan 50% op implementatiekosten
 • Gefaseerde invoering: jouw organisatie went soepel aan de nieuwe situatie
 • Goede voorbereiding op certificeringen: je legt de basis voor o.a. ISO 20000, SOx en HKZ


 

> Meer informatie over het ISM Model

Overige modellen die beschikbaar zijn in Mavim:
Referentiemodel voor Woningcorporaties
Onderwijs Proces Model
Subsidie Procesmodel

Copyright © 2024 Mavim B.V.