Overslaan en naar de inhoud gaan
Klantcase Video's

Playlist Klantcase Videos

WOONBRON

Met bijna 50.000 vastgoedeenheden zorgt Woonbron voor goed en betaalbaar wonen voor huishoudens met een smalle beurs in de regio’s Rotterdam, Nissewaard, Delft en Dordrecht. Om hun processen te modelleren en optimaliseren, waarbij de klantbehoefte altijd centraal staat, maakt Woonbron al 15 jaar gebruik van Mavim. Daarnaast legt de woningcorporatie zowel risico’s als alle compliance aspecten vast in het Mavim platform. Woonbron beschikt daarmee over één overzichtelijk en gebruiksvriendelijk platform waar alle generieke én regio-specifieke informatie voor de gehele organisatie eenvoudig te vinden is.

DELA

Voor 2020 had DELA tot doel om op een aantal belangrijke factoren goed te scoren, te beginnen met klanttevredenheid, ook wel de Net Promotor Score. Dat is gelukt: er is zelfs een dubbele score behaald ten opzichte van hetgeen was beoogd.

Verder is DELA gestart met het project ‘A Great Place to Work’. Dit betreft de medewerkerstevredenheid en de waardering van de werkplek waar medewerkers dagelijks hun werkzaamheden uitvoeren. Voor de derde keer op rij heeft DELA de eerste plaats weten te behalen in de categorie Best Large Workplaces Nederland. Binnen Europa heeft DELA in 2019 een tweede plaats weten te behalen als Best Large Workplace.

Unigarant | Verzekeringen

Procesmanager bij schadeverzekeraar Unigarant, Lammert Kalfsbeek, vertelt hoe hij in Mavim hét platform heeft gevonden voor het samenbrengen van alle bedrijfsprocessen en onderliggende risico’s. De eenduidige communicatie van procesinformatie naar de organisatie, het kunnen bouwen aan een informatiearchitectuur en de mogelijkheden die Mavim biedt op het gebied van informatiebeveiliging en het voorkomen van datalekken met het ISMS-framework zijn daarbij van cruciaal belang.

4PET I Quality Management

4PET houdt zich bezig met de recycling van petflessen en heeft in dat kader te maken met veelvuldige regulering en wetgeving. Om alle gestelde eisen en compliance aspecten in te kunnen bedden in de organisatie, maakt 4PET gebruik van Mavim. Mavim helpt daarbij de efficiëntie van de medewerkers te verbeteren, de inzichtelijkheid ten behoeve van audits te vergroten en uiteindelijk kostenbesparingen te realiseren.

Medux I Transparantie, integraliteit én vereenvoudigde ERP-implementatie

Als leverancier van revalidatiehulpmiddelen heeft Medux de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Om een hoog kwaliteitsniveau te kunnen handhaven, kwaliteitssystemen duurzaam in te richten en vanuit een decentrale organisatie activiteiten beter te borgen, maakt Medux gebruik van Mavim. 

Stadswerk072 I Informatiemanagement systeem

Stadswerk072 is een dienstverlener die in opdracht van de gemeente Alkmaar met circa 170 medewerkers vooral in de buitendienst werkzaamheden verricht. Zij zijn daarbij verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In deze video leggen ze hoe zij met Mavim kennis en informatie uit verschillende bronnen hebben weten samen te brengen en integreren tot één informatiemanagementsysteem en de actualiteit en de vindbaarheid van informatie aanzienlijk hebben weten te vergroten.

Vrumona I Quality Management System in SharePoint

Met het QMS in SharePoint en een geïntegreerde zoekfunctie à Google beschikt Vrumona zowel over veel gebruiksgemak als over een systeem om processen eenvoudig inzichtelijk te maken, een gestandaardiseerde manier van werken te realiseren en om de voedselveiligheid en voedselintegriteit te borgen.

Vakantiepark Droomparken I Procesharmonisatie

Vakantiepark Droomparken is met haar 12 parken in Nederland sterk in ontwikkeling. Omdat Droomparken decentraal is georganiseerd, is het van essentieel belang dat alle processen worden geharmoniseerd. Immers, alle medewerkers, waaronder veel flexibele krachten en seizoen werkers, moeten weten hoe ze moeten werken en wat ze moeten doen om één consequent en uniform kwaliteitsniveau te kunnen bieden aan de gasten. Door Mavim te gebruiken voor het harmoniseren van de processen kan Droomparken met succes een 5-sterren-hotel-service toepassen op hun vakantieparken en zich met hun serviceniveau onderscheiden van de concurrentie.

Gemeente ‘s-Hertogenbosch creëert grip op de informatievoorziening

De plannen van de Gemeente ’s-Hertogenbosch voor de optimale ondersteuning van de informatievoorziening zijn ronduit ambitieus te noemen. Zo beheerst de Brabantse gemeente inmiddels alle bedrijfsprocessen, heeft zij het applicatielandschap in kaart gebracht én gekoppeld aan alle procesinformatie en risico’s en maken zij gebruik van ArchiMate®. Door de informatievoorziening te ondersteunen van techniek tot proces tot motivatie heeft de Gemeente ’s-Hertogenbosch inzicht en overzicht verkregen en daarmee grip weten te creëren op hun informatiebeheer. Hoewel de lat bij Gemeente ’s-Hertogenbosch hoog ligt, wordt de werkvloer zorgvuldig en stapsgewijs meegenomen in de ontwikkeling naar het denken vanuit processen en architectuur en in het creëren van bewustzijn rond het beheer van applicaties, privacy en security.

Grafisch Lyceum Rotterdam

Onderwijsinstellingen hebben veelvuldig te maken met wijzigingen in wet- en regelgeving. Dus moeten zij snel in kunnen spelen op veranderingen en tegelijkertijd onderscheidend blijven ten opzichte van andere onderwijsinstellingen. Het Grafisch Lyceum in Rotterdam bereikt dit door innovatie. Met Mavim brengen zij hun processen in kaart. Hiermee creëert het Grafisch Lyceum overzicht en krijgt zij inzicht in de onderlinge verbanden. Dit dient als basis om bij het doorvoeren van veranderingen het gesprek aan te gaan. Door het hanteren van de A3-methodiek creëert het Grafisch Lyceum bovendien meer tijd voor creativiteit en innovativiteit.

Gemeente Groningen | Op weg naar één gemeente

Gemeente Groningen ondergaat een organische transformatie naar één gemeente, één organisatie met als doel de dienstverlening naar de burger te optimaliseren. Deze centralisatie heeft de samenvoeging van verschillende afdeling tot gevolg. Bovendien wordt de publieke dienstverlening in de volle breedte -- los van kolommen -- georganiseerd en dienen frontoffice en backoffice naadloos op elkaar aan te sluiten. Rules vormt hierbij de verbindende factor. Allereerst om de noodzakelijke innovatie van processen te ondersteunen om vervolgens de slag te maken naar rationalisatie van het applicatielandschap.

Gemeente Hellevoetsluis

In deze video legt Gemeente Hellevoetsluis uit hoe zij – als onderdeel van hun sturingsvisie – zijn getransformeerd van een incident gestuurde naar een procesgerichte organisatie en welke rol Mavim heeft gespeeld bij de voorbereiding van de implementatie van zaakgericht werken. Het hanteren van de Lean principes, het gebruik van de GEMMA-architectuur en de betrokkenheid van medewerkers uit alle disciplines hebben ertoe bijgedragen dat de Gemeente Hellevoetsluis tegenwoordig succesvol kan monitoren op hun processen.

Laborijn

Het doel van de Participatiewet is om - vanuit één uitvoeringsorganisatie - iedereen, die aan het werk kan (zowel arbeidsgehandicapten als mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt) ook daadwerkelijk aan werk te helpen. Om de wet succesvol toe te passen, een nieuwe vorm van samenwerken te bewerkstelligen en de processen van sociale dienst en sociale werkvoorziening samen te brengen, maakt Laborijn gebruik van Mavim. Met Mavim kan Laborijn zowel processen optimaliseren en een uniforme werkwijze creëren, als fraudeanalyses uitvoeren, risico’s inventariseren en bijbehorende beheersmaatregelen definiëren.

Provincie Drenthe

In deze video legt provincie Drenthe uit hoe zij met Mavim informatie over alle processen, het AVG-verwerkingsregister en het kernapplicatieregister ontsluiten via de Poort. Hiermee hebben zij de benodigde capaciteit in beeld kunnen krijgen en de doorlooptijd van een aantal processen aanzienlijk weten te verbeteren. Bovendien geeft de onderlinge koppeling van diverse registers en processen een ongekend inzicht in hoe systemen zich tot elkaar verhouden en waar risico's met betrekking tot beveiliging zich voordoen. Vanuit de verschillende invalshoeken (administratieve organisatie, informatiebeveiliging en privacy) zijn alle processen voor alle medewerkers inzichtelijk.

SolutionS | HKZ, VIM en SAFER

Procesmanager Chantal Aarts van verslavingszorginstelling SolutionS, vertelt hoe ze het HKZ certificaat hebben behaald door middel van het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem met behulp van de software Mavim Rules. Daarnaast worden risico's gemeld met de methode VIM (Veilig Incident Melden) en vooraf geidentificeerd met behulp van de methode SAFER.

Leger des Heils | EPD

Het Leger des Heils pakt kwaliteitsmanagement, informatiebeveiliging en procesmanagement al 10 jaar professioneel aan. Door klein te beginnen, kan het Leger des Heils nu grote projecten draaien, zoals de implementatie van het elektronisch patiëntendossier.

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen je voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Copyright © 2024 Mavim B.V.