Overslaan en naar de inhoud gaan

HACCP certificaat

HACCP certificaat

Verkrijg en behoud een veilig en hoogwaardig eindproduct

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces moet ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. 

 • Identificeer risico’s en formuleer effectieve beheersmaatregelen
 • Analyseer de impact van risico’s op de procesgang
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron

 

Whitepaper GRC

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor jouw organisatie kan betekenen? In deze whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor je beantwoord.

Download de whitepaper GRC

Voordelen

Identificeer risico's

Stel maatregelen op

Rapporteer vanuit één bron

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Organisaties kunnen zich door middel van het voedselveiligheidssysteem HACCP bezighouden met het verbeteren van alle aspecten omtrent hygiëne. HACCP is een preventief en gestructureerd kwaliteitsbeheersingssysteem dat is gericht op het krijgen en houden van een veilig eindproduct. Uitgangspunt hierbij is dat ieder bepalend aspect (risico) voor de voedselveiligheid wordt vastgelegd. Elk van deze aspecten worden vervolgens regelmatig gecontroleerd. Door deze controle kan de consument zeker zijn van een hoogwaardig product. Het HACCP certificaat is het bewijs dat een bedrijf oog heeft voor de hygiëne tijdens het productie proces.

Het implementeren van een digitaal kwaliteitssysteem is de meest effectieve manier om de HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) normen te documenteren en actueel te houden. Werken met een kwaliteitssysteem is een strategische keuze waarmee continu verbeteringen binnen een organisatie worden gerealiseerd. 

 • inventariseer alle potentiële gevaren
 • stel de kritische controlepunten vast (daar waar het risico kan worden voorkomen of beperkt)
 • geef per kritisch controlepunt de kritieke grenzen aan
 • stel vast hoe de kritische controlepunten bewaakt of gemonitord worden
 • leg per kritisch controlepunt de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid
 • pas verificatie toe (een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt)
 • houd documentatie en registraties bij (vastleggen wat je hebt aangepast en hoe)
   

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Hét platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving
Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2020 Mavim B.V.