Overslaan en naar de inhoud gaan

ISAE 3402 verklaring

ISAE 3402 verklaring

Dé internationale standaard voor uitbesteding

De ISAE 3402 standaard, de opvolger van de SAS70-rapportage, beoogt de sets van interne beheersmaatregelen betreffende uitbestede processen te documenteren en de werking en toereikendheid van maatregelen te auditen. Het biedt serviceorganisaties de mogelijkheid om de kwaliteit van hun dienstverlening duidelijk te maken en zich daarmee in de markt te onderscheiden. 

 • Maak processen en verantwoordelijkheden inzichtelijk
 • Koppel risico’s en beheersmaatregelen aan de bedrijfsprocessen
 • Analyseer risico’s in termen van kans en impact
 • Analyseer de mate waarin aan de gestelde eisen wordt voldaan
   

Whitepaper GRC

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor jouw organisatie kan betekenen? In deze whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor je beantwoord.

Download de whitepaper GRC

Voordelen

Koppel risico's en beheersmaatregelen

Analyseer risico's

Check of aan eisen wordt voldaan

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Het ligt voor de hand dat organisaties profijt hebben bij het uitbesteden van hun administratieve bedrijfsprocessen. Zo beschikt een serviceorganisatie over de juiste kennis en deskundigheid om dergelijke processen effectief en efficiënt uit te voeren. Dit bevordert de kwaliteit van de uitbestede processen, waardoor kosten vaak kunnen worden verminderd. Uiteraard dient de organisatie die haar administratieve bedrijfsprocessen uitbesteedt, erop te kunnen vertrouwen dat de betreffende serviceorganisatie deze activiteiten en vooral ook de bijkomende risico’s goed en zorgvuldig beheerst. Het inzichtelijk maken van deze nogal abstracte kwaliteiten geschiedt door middel van een ISAE 3402-rapportage. De ISAE 3402-standaard heeft tot doel zekerheid te geven omtrent de kwaliteit van de interne beheersing met betrekking tot de betrouwbaarheid van financiële rapportages. Door de uitsluiting van expliciete andere controlemaatregelen, heeft het rapport een grotere reikwijdte gekregen. Doelstellingen van interne beheersing als naleving van wet- en regelgeving kunnen nu ook in de rapportage worden opgenomen. 

Het normenkader dient aan deze vijf algemene richtlijnen te voldoen:

 • relevantie
 • volledigheid
 • betrouwbaarheid
 • neutraliteit
 • begrijpelijkheid

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Hét platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving
Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2020 Mavim B.V.