Overslaan en naar de inhoud gaan

Loov

Wie zijn wij?

De kern van LOOV Advies is het beter laten presteren van organisaties met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met de ruime ervaring en achtergrond in zowel de hightech maakindustrie als in het sociaal domein is LOOV Advies een consultancy-en advies partner waar je ondersteuning op uiteenlopende vraagstukken op het gebied van procesmatig werken kunt vragen.   

De aanpak van LOOV Advies zich op het verbinden van drie pijlers: Mens, Proces en Informatie. 

Het begint bij het ondersteunen van de medewerkers op de werkvloer.  LOOV Advies helpt met het inrichten en verbeteren van de samenhang in de uitvoering, de werkprocessen. In aansluiting hierop is het belangrijk om de informatievoorziening op orde te hebben. Wij helpen daarom met het opnieuw inrichten of verbeteren van de informatievoorziening.  Wij geloven dat een procesgerichte organisatie bijdraagt aan een uitvoering die staat voor de dienstverlening naar de patiënt, leerling of burger.  

Onze expertise ligt binnen de disciplines procesgericht werken, ondersteuning bij het verbeteren van de Informatievoorziening en kwaliteit in de breedste zin van het woord. We vinden het belangrijk dat onze aanpak en ondersteuning een onderdeel is van een gedegen veranderaanpak en zorgt voor een duurzame verbetering van de dienstverlening. 

Onze expertise

PROCESGERICHT WERKEN

PROCESGERICHT WERKEN

LEAN WERKEN

UITVOERING PARTICIPATIEWET

INFORMATIEMANAGEMENT

Onze oplossing

Nu gemeenten steeds meer regie nemen in de uitvoering en steeds meer eigen producten en diensten uitvoeren, is het belangrijk dat de bedrijfsvoering op orde is. Het Participatiewet Framework ondersteunt organisaties in een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de Participatiewet.  

Voor wie: Het Participatiewet Framework (PWF) is een referentiemodel voor uitvoerders van de Participatiewet, zoals afdelingen werk en inkomen van gemeenten, leerwerkbedrijven, de sociale werkvoorziening of fusieorganisaties hiervan.  

Verbeterde transparantie, samenwerking, en inzicht voor alle managementlagen. 

Het participatiewet framework helpt arbeidsmarktorganisaties om procesgericht te kunnen werken. Het framework speelt ook een belangrijke rol in het aantoonbaar maken van de gemeentelijke eisen op het gebied het ‘in control’ zijn. Denk hierbij het aantonen van de rechtmatigheid, AVG en de AO/IC. Met de PWF-referentieprocessen is het eenvoudig om met de werkvloer de uitvoeringsprocessen continue te actualiseren. Met een actueel proceshandboek zullen medewerkers en ketenpartijen beter kunnen werken vanwege de verbeterde samenhang, transparantie en inzicht.  Een PWF-Dashboard zorgt ervoor dat medewerkers en managers inzicht hebben in de sterke en de te verbeteren kanten van de organisatie. Zo ontstaat grip en vertrouwen in de uitvoering voor directies en gemeentelijke stakeholders.  

Voor de implementatie van het Participatiewet framework werkt LOOV Advies samen met de Processpecialisten.  

Contactpersoon

Henk Loos

Copyright © 2024 Mavim B.V.