Overslaan en naar de inhoud gaan

De Processpecialisten

Wie zijn wij?

 • De Processpecialisten zijn specialisten in het inrichten, verbeteren en werkend krijgen van processen en ketens. Dit doen we voor grote en kleine organisaties in de commerciële en publieke sector.  

 • In onze opdrachten zorgen we voor verbinding: tussen organisaties en hun klanten, tussen verschillende teams, tussen verschillende lagen van de organisatie. We maken snel contact en zorgen voor plezier in de samenwerking. We geven mensen vaardigheden en hulpmiddelen in handen, zodat zij zelf hun organisatie verder kunnen versterken. We doen wat nodig is en zorgen dat processen en verandering ook in de toekomst blijven werken.  

 • Geen Processpecialist is hetzelfde, maar onze aanpak is direct herkenbaar: eigenzinnig, gedreven en verbindend.  

Onze expertise

PROCESMANAGEMENT EN KETENREGIE

OMGEVINGSWET

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

DATAGEDREVEN WERKEN

VERANDERMANAGEMENT

Onze oplossing

Omgevingswet Framework

Het  Omgevingswet framework helpt overheden om tot werkende Omgevingswetproof processen te komen, alle (werk)afspraken te borgen en te sturen op continu verbeteren. De basis voor het procesmodel zijn de processen die in opdracht van VNG door De Processpecialisten in samenwerking met lokale overheden ontwikkeld. De kern omvat de processen die door de invoering van de Omgevingswet en de Wet Private Kwaliteitsborging het meest geraakt worden: 

 1. Verkennen en begeleiden van initiatief 

 1. Behandelen vergunningsaanvraag (regulier en uitgebreid) 

 1. Wijzigen Omgevingsplan 

 1. Toezicht & Handhaving  

 1. Beleidsproces 

Deze door De Processpecialisten ontwikkelde VNG omgevingswet standaard is vertaald naar het Omgevingswet Framework . Het framework kan gebruikt worden als:  

 • Basis voor de inrichting en borging van de werkprocessen;  

 • Toetsingskader voor reeds ontwikkelde processen; 

 • Middel of datagedreven processen te sturen en verbeteren met behulp van process mining 

 • Hulpmiddel bij het uitvoeren van ketentesten en ketensimulaties.  

De doordachte en gestructureerde inrichting helpt om grip en inzicht te krijgen op de veranderende Omgevingswet processen en snel bij te sturen. De samenhang met applicaties en andere relevante informatiecomponenten geeft de gebruiker een kick-start bij het eenduidig en consistent inrichten, verbeteren en sturen van de processen. De voorinrichting bespaart u ca. 120 uur werk. De borging in het Omgevingswet Framework geeft daarbij de zekerheid dat alle aspecten worden vastgelegd en kunnen worden gerelateerd aan relevante onderwerpen en toepassingen. 

Lees her meer over het Omgevingswetframework
Participatiewet Framework 

Om betrokken partijen te ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet zet LOOV advies in samenwerking met De Processpecialisten het Participatiewet Framework in. Dit raamwerk helpt gemeenten, SW-bedrijven of arbeidsmarktregio’s met inrichten, verbeteren, implementeren en werkend krijgen van het participatieproces. Het Participatiewet framework ondersteunt de praktische uitvoering door betrokken instanties door middel van: 

 • Een gemeenschappelijk platform waarin de verschillende processen van ketenpartners worden gevisualiseerd, verbeterd en geborgd; 

 • Inzicht in het IT-informatielandschap en de in gebruik zijnde applicaties; 

 • Ondersteuning van de operatie met het datagedreven optimaliseren en stroomlijnen van de participatieprocessen; 

 • Uitvoering van risicoanalyses en borging van de uitvoering; 

 • Het creëren van draagvlak voor de medewerkers van de uitvoerende partijen. 

 • Het verbeteren van samenwerking tussen afdelingen en regionale ketenpartners.   

Het Participatiewet framework draagt bij aan een effectieve uitvoering van de Participatiewet met een hoog rendement: een hoge arbeidsparticipatie en loonwaarde voor de betreffende burgers tegen zo laag mogelijke kosten en in lijn met de visie en missie van de uitvoeringsinstantie.

Lees hier meer over het Participatiewet framework
Procesmanagement Framework 

Het Procesmanagement Framework helpt organisaties om een vliegende start te maken met het inrichten, verbeteren en sturen van processen. Bij het inrichten en ontwerpen van processen lopen organisaties vaak tegen vragen aan als: 

 • Hoe stel ik een procesmodel op? 

 • Hoe bepaal ik wat een hoofdproces, deelproces of een instructie is? 

 • Hoe houd ik inzicht en overzicht in mijn processenlandschap? 

 • Wat doet een rol als proceseigenaar of procesbeheerder? 

 • Hoe kan ik processen datagedreven sturen en optimaliseren? 

Het Procesmanagement Framework is een basisinrichting waarmee een organisatie snel en zichtbaar tot eerste resultaten kan komen. Dit helpt bij het invoeren van procesgericht werken en sturen. Het Framework omvat voorbeeld processen, praktische sjablonen en formats en een omschrijving van aantal standaardrollen. Door de integratie met process mining ondersteunt het Framework bij datagedreven procesverbetering.

Contactpersoon

Vincent Damen

De Processpecialisten

Copyright © 2024 Mavim B.V.