Overslaan en naar de inhoud gaan

Basel 3 compliance

Verhoging van de kwaliteit van kapitaal

De Bazelse akkoorden zijn akkoorden tussen alle centrale banken over de garantie die een bank moet kunnen geven dat zij aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit houdt in dat banken standaard kredietregels krijgen voorgeschreven die tot doel hebben hun solvabiliteitsposities te verbeteren.

 • Verhoog de kwaliteit van kapitaal
 • Verbeter de risicodekking van kapitaalvereisten
 • Verminder de procycliciteit

Ontdek hoe je risico's het beste kunt beheersen

Ondernemerschap is onlosmakelijk verbonden met het nemen van risico’s. Deze risico’s zijn onvermijdelijk om doelen, die een organisatie heeft gesteld, te bereiken. Risicomanagement is dan ook van essentieel belang voor een goede bedrijfsvoering en vormt veelal de basis voor de continuïteit of de groei van een organisatie. In deze whitepaper lees je alles wat je moet weten over een goede beheersing van de risico's binnen jouw organisatie.

Wat je moet weten over een goede beheersing van de risico's binnen jouw organisatie

Download de whitepaper Risicomanagement

Voordelen

Verhoog de kwaliteit

Verbeter de risicodekking

Verminder de procycliciteit

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

De Bazelse akkoorden zijn akkoorden tussen alle centrale banken over de garantie die een bank moet kunnen geven dat zij aan haar verplichtingen kan voldoen. Het Basel III akkoord is opgebouwd uit drie pijlers gericht op risicogevoeligheid van kapitaaleisen, de beoordeling door de toezichthouder en de verplichting aan banken tot het inzichtelijk en openbaar maken van hun risicoprofiel en kapitaalpositie. 

Om de risico’s voldoende te kunnen afdekken zijn de volgende voorstellen opgenomen in het kapitaalraamwerk:

 • Verhoging van de kwaliteit van kapitaal
 • Verbetering van de risicodekking van kapitaalvereisten
 • Introductie van de ‘leverage
 • Vermindering van de procycliciteit
 • Beheersen van het systeemrisico

Om aan de vereisten te voldoen dienen banken gegevens uit verschillende systemen te kunnen koppelen en gebruiken voor het berekenen van kapitaalvereisten, het interne risicomanagementsysteem en het vervaardigen van rapportages richting toezichthouders.

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Hét platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving
Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2021 Mavim B.V.