Overslaan en naar de inhoud gaan

Solvency II

Het nieuwe, risicogebaseerde toezichtraamwerk voor verzekeraars

De Solvabiliteit II-richtlijn is een Europese richtlijn die een geharmoniseerd Europees toezichtraamwerk voor (her)verzekeraars beoogt. Deze richtlijn vervangt en integreert een groot aantal bestaande verzekeringsrichtlijnen in een kaderrichtlijn. Het doel is dat verzekeraars voldoende kapitaal achter de hand hebben om een bankroet te voorkomen. 

 • Identificeer en kwantificeer risico’s
 • Verbeter de risicodekking van kapitaalvereisten
 • Publiceer informatie en rapporteer aan de toezichthouder
   

 

Ontdek hoe je tot een meer geïntegreerde beheersing van je organisatie kunt komen

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor jouw organisatie kan betekenen? In deze whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor je beantwoord.

Download de whitepaper GRC

Voordelen

Identificeer risicos

Verbeter de dekking

Rapporteer aan toezichthouder

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Solvency II is het toezichtregime voor (her)verzekeraars in Europa dat per 1 januari 2016 in werking is getreden. Het risicogebaseerde toezichtraamwerk legt geheel nieuwe en verregaande eisen op aan het vereiste kapitaal, risicomanagement en rapportages van verzekeraars. 

De opbouw van Solvency II is geïnspireerd op Basel III en kent drie pijlers die onderling samenhangen: 

 • Pijler 1 richt zich op de kwantificeerbare risico’s en bijbehorende voorzieningen en kapitaaleisen.
 • Pijler 2 focust op het risicomanagement en bedrijfsvoering van een verzekeraar.
 • Pijler 3 omvat de eisen ten aanzien van te publiceren informatie en de rapportage aan de toezichthouder.


De invoering betekent grote veranderingen voor verzekeraars door de complexiteit van de berekeningen en focus op bedrijfsbreed risicomanagement. Het is dan ook zaak als verzekeraar om over een effectief systeem van governance te beschikken dat zorg draagt voor adequaat en zorgvuldig management van de dagelijkse procesgang.
 

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Hét platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving
Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2021 Mavim B.V.