Overslaan en naar de inhoud gaan

De financiële sector staat voor een grote uitdaging: de nieuwe CSRD-wet- en regelgeving die in 2024 van kracht wordt. In deze blog gaan we dieper in op wat de CSRD-wet- en regelgeving inhoudt, waarom het belangrijk is, wat financiële instellingen precies in kaart moeten brengen, voor welke bedrijven dit relevant is, de impact hiervan en hoe het kan helpen om te voldoen aan ESG-criteria (Environmental, Social, and Governance). 

ESG-criteria vormen een breder, vrijwillig kader voor het beoordelen van bedrijven op duurzaamheidsaspecten, terwijl de CSRD-wet- en regelgeving specifieke, verplichte normen stelt voor duurzaamheidsrapportage binnen de Europese Unie, waardoor bedrijven gestimuleerd worden om systematisch te voldoen aan deze vastgestelde eisen. Beide benaderingen, hoewel verschillend, werken complementair om duurzaamheid te bevorderen en bedrijven te stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor hun milieu-, sociale en governancepraktijken. De richtlijn van de ESG maakt het makkelijker om te gaan voldoen aan de CSRD-wet- en regelgeving.
 

Wat is de nieuwe CSRD wet- en regelgeving? 

De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is een nieuwe wetgeving die gericht is op het verbeteren van de transparantie en consistentie van duurzaamheidsrapportages in de Europese Unie. Het doel is om investeerders en belanghebbenden betrouwbare informatie te verschaffen over hoe bedrijven omgaan met milieukwesties, sociale factoren en governance-aspecten. Dit zal bijdragen aan een duurzamere en verantwoordelijke financiële sector. 
 

Voor wie is dit belangrijk? 

De nieuwe CSRD-wet- en regelgeving is van belang voor alle financiële instellingen, waaronder banken, verzekeraars, beleggingsfondsen en pensioenfondsen. Het heeft gevolgen voor zowel grote gevestigde spelers als kleinere organisaties. De wetgeving zal ervoor zorgen dat transparantie en duurzaamheid centraal staan in de besluitvorming, wat een positieve impact zal hebben op de gehele sector. Deze bedrijven zijn hiertoe verplicht en daarom is het van cruciaal belang dat hier goed mee om wordt gegaan. Een bedrijf moet voldoen aan deze wet- en regelgeving in 2024 wanneer ze aan minimaal 2 van de 3 onderstaande punten voldoen:  

  • Meer dan 250 medewerkers 
  • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar 
  • Meer dan 20 miljoen euro aan vermogen 

Vanaf 2025 zal de nieuwe CSRD-wet- en regelgeving ook verplicht zijn voor mkb-bedrijven.  
 

Wat moeten ze precies in kaart brengen? 

Om te voldoen aan de CSRD-wet- en regelgeving moeten financiële instellingen gedetailleerde informatie verstrekken over hun duurzaamheidsprestaties. Dit omvat gegevens over milieuprestaties, sociale verantwoordelijkheid en governance (ESG). Concreet moeten ze onder andere in kaart brengen: 

  • Milieuaspecten: Emissies, energiegebruik, afvalbeheer, waterverbruik, en de impact van klimaatverandering op hun activiteiten. 
  • Sociale factoren: Werknemersrechten, diversiteit en inclusie, betrokkenheid bij de gemeenschap, en gezondheid en veiligheid op de werkvloer. 
  • Governance-aspecten: Bestuursstructuur, ethische normen, risicobeheer en compliance. 
     

Hoe zullen bedrijven zich moeten aanpassen? 

De aanpassing aan de CSRD zal een interne herziening van rapportageprocessen vereisen. Bedrijven moeten investeren in systemen en technologieën die nauwkeurige verzameling, analyse en rapportage van duurzaamheidsgegevens mogelijk maken. Een gestroomlijnd proces is essentieel om zowel tijd- als kosteneffectief te voldoen aan de nieuwe vereisten. 
 

Wat is de impact op de financiële sector? 

De CSRD-wet- en regelgeving zal een aanzienlijke invloed hebben op de financiële sector als geheel. Niet alleen worden financiële instellingen zelf onderworpen aan striktere rapportageverplichtingen, maar ze zullen ook een grotere vraag naar gedetailleerde duurzaamheidsinformatie zien vanuit investeerders en belanghebbenden. Dit kan de manier waarop financiële beslissingen worden genomen en investeringen worden beheerd veranderen. 
 

Hoe gaat het helpen voldoen aan ESG? 

De implementatie van de CSRD-wetgeving zal financiële instellingen dwingen om hun ESG-prestaties te verbeteren en te rapporteren. ESG-criteria zijn belangrijk voor investeerders die duurzaamheid en verantwoord ondernemen hoog in het vaandel dragen. Door te voldoen aan de nieuwe regelgeving, kunnen financiële instellingen hun reputatie opbouwen en versterken, investeerders aantrekken, en zich onderscheiden in een competitieve markt. Lees in deze blog meer over ESG en wat het inhoudt.  

Kortom, de financiële sector staat voor een uitdaging, maar met de juiste softwaretools en inzet kunnen organisaties voldoen aan de nieuwe CSRD-wet- en regelgeving en tegelijkertijd een positieve bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. 


Meer weten over ESG?
> Ontdek meer over ESG in onze blogpost "ESG uitgelegd in vier stappen"
> Lees onze blogpost "ESG in actie: ontdek de impact aan de hand van drie voorbeelden"
 

TAGS

Copyright © 2024 Mavim B.V.