Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeenten

Gemeenten & het Mavim Platform


Bij gemeenten ligt de nadruk vaak op het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en het voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de eerder genoemde rechtmatigheidsverantwoording. Het Mavim platform kan gemeenten helpen bij het in kaart brengen en optimaliseren van hun bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningverlening, handhaving en belastingen. Daarnaast kan het platform helpen bij het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende afdelingen en het bewaken van de naleving van wet- en regelgeving.

Mavim is een softwareplatform dat bedrijfsvoering en IT aan elkaar verbindt en gebruikt kan worden om gemeenten te helpen met hun uitdagingen op verschillende gebieden, zoals digitale transformatie, informatiebeveiliging, compliance en samenwerking tussen afdelingen. 

 

Transformatie


Met Mavim kunnen gemeenten hun digitale transformatieplannen op een gestructureerde manier ontwerpen, beheren en uitvoeren. Door de verschillende bedrijfsprocessen en IT-systemen in kaart te brengen en te integreren, kunnen gemeenten hun dienstverlening verbeteren, kosten besparen en meer efficiëntie bereiken.

Informatiebeveiliging


Gemeenten moeten zorgen voor een veilige omgang met gevoelige informatie, zoals persoonsgegevens van burgers. Mavim kan helpen bij het in kaart brengen van de verschillende soorten informatie die in de organisatie worden gebruikt en hoe deze informatie wordt verwerkt en gedeeld. Op basis van deze informatie kunnen gemeenten maatregelen nemen om de informatiebeveiliging te verbeteren en de risico's te verminderen.

Wet- en regelgeving


Daarnaast moeten gemeenten zich aan veel wet- en regelgeving houden, zoals de AVG en de Archiefwet. Met Mavim kunnen gemeenten inzicht krijgen in welke processen en systemen betrokken zijn bij het voldoen aan deze wet- en regelgeving en hoe dit wordt gemonitord en gecontroleerd. Hierdoor kunnen gemeenten beter voldoen aan hun wettelijke verplichtingen en risico's verminderen.

Samenwerking


Het Mavim platform versterkt daarnaast de samenwerking tussen afdelingen. Vaak werken verschillende afdelingen binnen een gemeente onafhankelijk van elkaar, wat kan leiden tot inefficiëntie en gebrek aan samenwerking. Met Mavim kunnen gemeenten hun bedrijfsprocessen en informatie-uitwisseling tussen afdelingen in kaart brengen en optimaliseren, waardoor de samenwerking tussen afdelingen verbetert en de dienstverlening aan burgers wordt verbeterd.

Praktijkcase | Gemeente Katwijk


Iedere gemeente moet binnenkort met het DSO gaan werken. Daarvoor heeft gemeente Katwijk een hele nieuwe architectuur neergezet. Voor het inzichtelijk maken van de processen, maar ook de architectuur en de applicaties én de rolverdeling van wie verantwoordelijk is voor welke stap in het proces maken zij gebruik van Mavim. Daarnaast gebruikt de gehele organisatie Microsoft. Juist de combinatie tussen Mavim en Microsoft en de waardevolle opties binnen Mavim heeft de doorslag gegeven bij de keuze voor dit platform.

5 belangrijkste business transformaties


Er zijn verschillende business transformaties waar gemeenten mee te maken kunnen hebben, afhankelijk van hun specifieke situatie en behoeften. Hier zijn echter vijf veelvoorkomende transformaties die momenteel relevant zijn voor gemeenten

Lees de volledige blogpost

Inspiratie

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen je voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Copyright © 2024 Mavim B.V.