Overslaan en naar de inhoud gaan

Er zijn verschillende business transformaties waar gemeenten mee te maken kunnen hebben, afhankelijk van hun specifieke situatie en behoeften. Hier zijn echter vijf veelvoorkomende transformaties die momenteel relevant zijn voor gemeenten:

 1. Digitale transformatie: Gemeenten moeten hun dienstverlening steeds meer digitaliseren om aan de verwachtingen van burgers en bedrijven te voldoen. Dit omvat onder andere de ontwikkeling van digitale portals voor dienstverlening, e-formulieren en online aanvraagprocedures.
   
 2. Duurzame transformatie: Gemeenten willen vaak duurzamer worden en een bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat gemeenten investeren in duurzame energieprojecten, zoals zonnepanelen of windmolens.
   
 3. Procesverbetering: Gemeenten kunnen profiteren van procesverbetering om hun dienstverlening te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen. Dit omvat onder andere het stroomlijnen van werkprocessen, het verminderen van bureaucratie en het automatiseren van repetitieve taken.
   
 4. Samenwerkingsverbanden: Gemeenten werken steeds vaker samen met andere gemeenten en organisaties om efficiënter te werken en kosten te besparen. Dit omvat onder andere samenwerkingsverbanden op het gebied van inkoop, gezamenlijke dienstverlening en regionale samenwerking.
   
 5. Veranderende rol van de gemeente: De rol van gemeenten verandert, waarbij er meer nadruk ligt op het faciliteren van maatschappelijke initiatieven en het betrekken van burgers bij de gemeentelijke besluitvorming. Dit omvat onder andere het faciliteren van burgerparticipatie, het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en het ontwikkelen van co-creatie projecten met burgers en bedrijven
   

Lees meer over de uitdagingen binnen Nederlandse gemeenten

TAGS

Copyright © 2024 Mavim B.V.