Overslaan en naar de inhoud gaan

Webinar ‘Is jouw Omgevingsdienst klaar voor procesgericht werken?‘

De invoering van de Omgevingswet heeft nogal wat voeten in de aarde en roept zowel bij Omgevingsdiensten als gemeenten veel vragen op. Ben ik als Omgevingsdienst of gemeente klaar voor de nieuwe Omgevingswet? Heeft mijn organisatie de processen op orde om bijvoorbeeld voorbereid te zijn op de implementatie van een nieuw systeem voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH-systeem)? Is er binnen mijn organisatie voldoende kennis aanwezig om processen blijvend te kunnen borgen en te beheren voor de toekomst? Is strategie doorgevoerd naar de projecten en wordt er gemeten op de juiste KPI’s?

‘Is jouw Omgevingsdienst (of gemeente) klaar voor procesgericht werken?‘

Webinar | dinsdag 6 juni


Tijdens dit webinar zullen Marinka Vranken en Nadesja Viertelhauzen van De Blauwe Fabriek samen met Sharda Liems van de Omgevingsdienst Rivierenland kijken naar de uitdagingen op het vlak van processen in de organisatie en laten zien hoe de ‘Procesgericht werken aanpak’ versneld een oplossing kan bieden voor jouw Omgevingsdienst of gemeente. Daarbij komt de vastlegging en het toekomstbestendig beheer van processen én de wijze, waarop je de dienstverlening naar je klanten kunt verbeteren, uitgebreid aan bod. Dit alles aan de hand van de ervaring uit de praktijk van Sharda Liems bij het in kaart brengen van de VTH-processen bij Omgevingsdienst Rivierenland.

 

Dit webinar is een gezamenlijk initiatief van De Blauwe Fabriek en Mavim. Derhalve kunnen je gegevens met deze partners worden gedeeld. 

Sharda Liems
Omgevingsdienst Rivierenland

Nadesja Viertelhauzen
De Blauwe Fabriek

Marinka Vranken
De Blauwe Fabriek

INSIGHTS

Kick-Start VTH-Processen voor Omgevingsdiensten en Gemeenten

De Blauwe Fabriek heeft op basis van haar ervaring binnen een aantal omgevingsdiensten en gemeentes VTH Processen in kaart gebracht. Mede op basis daarvan heeft De Blauwe Fabriek een Kick-Start VTH-Processen ontwikkeld. De Kick-Start VTH-Processen biedt een kant-en-klaar pakket aan VTH-Processen dat nog met ‘eigen’ procesinformatie (aan)gevuld kan worden. De processen en werkprocessen van VTH zijn reeds opgebouwd in een logische processtructuur en de bijbehorende processtappen zijn ook benoemd. Kortom, een mooi model dat tevens als referentie gebruikt kan worden voor het vastleggen van de eigen processen en levert het bruikbare input voor de implementatie van een VTH-systeem. 

In het verlengde daarvan bevat de Kick-Start VTH-Processen ook een training Procesgericht Werken voor 12 personen en een Toolkit ‘Zelfstandig werken met Processen‘. Met het 'Kick-Start VTH-Processenpakket' beschikt een Omgevingsdienst over de juiste tools om zelfstandig processen te kunnen vastleggen en te beheren in de organisatie. 

 

‘Is jouw Omgevingsdienst klaar voor procesgericht werken?‘

Webinar

 

Datum: dinsdag 6 juni 2023
Tijd: 10:00 uur
Duur: 35 minuten
Locatie: Online
Voor wie: Procesmanagers, Managers Bedrijfsvoering, Teamleiders Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Informatiemanagers, Kwaliteitsmanagers, Procesadviseurs werkzaam bij Omgevingsdiensten’

 

 
 

Copyright © 2024 Mavim B.V.