Overslaan en naar de inhoud gaan

Kick-Start VTH-Processen

Kick-Start VTH-Processen | De Blauwe Fabriek

Ben je als Omgevingsdienst klaar voor Procesgericht werken?

De Blauwe Fabriek heeft op basis van haar ervaring binnen een aantal omgevingsdiensten en gemeentes VTH-Processen in kaart gebracht. Mede op basis daarvan heeft De Blauwe Fabriek een Kick-Start VTH-Processen ontwikkeld. De Kick-Start VTH-Processen biedt een kant-en-klaar pakket aan VTH-Processen dat nog met ‘eigen’ procesinformatie (aan)gevuld kan worden. De processen en werkprocessen van VTH zijn reeds opgebouwd in een logische processtructuur en de bijbehorende processtappen zijn ook benoemd. Kortom, een mooi model dat tevens als referentie gebruikt kan worden voor het vastleggen van de eigen processen en levert het bruikbare input voor de implementatie van een VTH-systeem. 

In het verlengde daarvan bevat de Kick-Start VTH-Processen ook een training Procesgericht Werken voor 12 personen en een Toolkit ‘Zelfstandig werken met Processen‘. Met het 'Kick-Start VTH-Processenpakket' beschikt een Omgevingsdienst over de juiste tools om zelfstandig processen te kunnen vastleggen en te beheren in de organisatie. 

 

Waarom?


De oplossing levert een passend antwoord op de vraag of jouw organisatie klaar is voor de nieuwe omgevingswet, of de organisatie bezig is met de implementatie van een nieuw VTH-systeem waarbij de processen in kaart moeten worden gebracht en op de vraag of de strategie is doorgevoerd naar de projecten en er gemeten wordt op de juiste KPI’s.

De Kick-Start VTH-Processen helpt processen in kaart te brengen, draagvlak te creëren en privacygevoelige gegevens zorgvuldig te beheren in de organisatie. Het model sluit bovendien aan op bestaande referentiearchitecturen (GEMMA) en biedt een solide basis voor een betere afstemming van de dienstverlening van een Omgevingsdienst op haar klanten. 

 

Wat levert het op?

 

 • Eén bron van informatie 
 • Harmonisatie en uniformering van de processen
 • Verbeterde communicatie 
 • Koppeling van KPI’s aan processen en activiteiten
 • Vereenvoudigd toezicht door aansluiting op de Wet op de kwaliteitsborging 
 • Inzicht in wie waarvoor verantwoordelijk is (eigenaarschap)
 • Voorkomen van doublures door eenduidig inzicht 
 • Vastlegging en behoud van kennis 
 • Kostenbesparing door aandacht voor kwaliteit, ook op de lange termijn
 • Tevreden opdrachtgevers én medewerkers. 
 • Geïntegreerde PDCA-cyclus

 

Download de factsheet

Wil je in gesprek over hoe de Kick-Start VTH-Processen jou kan helpen processen in kaart te brengen, draagvlak te creëren en privacygevoelige gegevens zorgvuldig te beheren in de organisatie met aansluiting op bestaande referentiearchitecturen? Neem dan contact op met Burt van Dinter (Mavim) of met Nadesja Viertelhauzen (De Blauwe Fabriek)

 

Voordelen

Altijd voldoen aan de geldende wet- en regelgeving

Verbeterde dienstverlening

Kwaliteit voor nu en in de toekomst

Betere afstemming van projecten naar strategie en resultaat

Groei door procesgericht werken

Praktijkcase

Met het oog op de nieuwe Omgevingswet en de implementatie van een nieuw VTH-systeem heeft De Blauwe Fabriek naar aanleiding van een aanvraag vanuit drie Omgevingsdiensten een aantal processen geharmoniseerd. Met deelnemers vanuit deze organisaties zijn de processen voor het nieuwe systeem in kaart gebracht.

 

Binnen dit project heeft De Blauwe Fabriek de sessies voor procesharmonisatie begeleid. Niet alleen de processen zijn in kaart gebracht maar, tegelijk zijn deze voor de drie Omgevingsdiensten geharmoniseerd. De geharmoniseerde processen vormen de basis voor de inrichting van het nieuwe VTH-systeem. 

 

 

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Copyright © 2024 Mavim B.V.