Overslaan en naar de inhoud gaan

Implementatie systemen focusgebied van CIO

Implementatie systemen focusgebied van CIO

Implementaties van bedrijfskritische applicaties zijn voor iedere organisatie een grote uitdaging. Dergelijke projecten zijn doorgaans veelomvattend en kennen veel afhankelijkheden. Als gevolg hiervan wijken de overeengekomen tijd, budget en de beoogde resultaten vaak af van de oorspronkelijke projectdoelstellingen. Sander Koek, Projectleider ICT bij Natuurmonumenten, vertelt hoe zij de implementatie van een CRM-systeem aanpakken. 

Versnelde implementatie en adoptie van bedrijfskritische applicatie bij Natuurmonumenten 

Wat was voor Natuurmonumenten de aanleiding om een procesmanagementsysteem als Mavim aan te schaffen? “Natuurmonumenten staat voor de uitdagende taak om een nieuwe CRM-benadering in de organisatie te implementeren”, vertelt Sander. “De invoering van zo’n benadering brengt stevige veranderingen met zich mee; veranderingen die van invloed zijn op de bestaande bedrijfsprocessen en die vragen om een nieuwe procesinrichting. Om veranderingen goed in beeld te kunnen brengen en zorgvuldig te kunnen faseren, hadden we een tool nodig. Onze keuze is daarbij gevallen op de software van Mavim. Hiermee kunnen we de verandering naar een nieuw systeem en nieuwe procesinrichting goed managen.” 

Waarom is bij de pakketselectie de voorkeur uitgegaan naar de software van Mavim? 
“Er zijn in het selectietraject meerdere pakketten in overweging genomen”, antwoordt Sander. “We hebben een korte scan uitgevoerd op de belangrijkste functionaliteiten en mogelijkheden. Omdat onze implementatiepartner al beschikte over een Mavim database met onze gegevens en wij hiervan gebruik konden maken, was de keuze voor Mavim snel gemaakt.” 

Op welke wijze wordt Mavim ingezet bij Natuurmonumenten?
Sander: “De aanschaf en het gebruik van Mavim dient momenteel puur voor de duur en ondersteuning van het implementatieproject. Of Mavim in de toekomst een meer structurele rol krijgt, bijvoorbeeld rond informatiemanagement is nu nog een open vraag. Maar de mogelijkheid dat Mavim na afronding van het traject organisatiebreder zal worden ingezet, sluit ik niet uit. Op dit moment wordt de software echter uitsluitend aangewend als hulpmiddel bij de CRM-implementatie.”

Wat zijn volgens jou krachtige eigenschappen van Mavim?
“Omdat wij Mavim pas sinds kort in huis hebben en de diverse functionaliteiten nog lang niet allemaal zijn benut, kan ik hier op dit moment nog weinig over zeggen”, merkt Sander op. “Tijdens de pakketselectie zijn in ieder geval de gebruiksvriendelijkheid van het pakket en de mogelijkheid om eenvoudig relaties te leggen tussen verschillende elementen, zoals de processen, de mensen die de processen uitvoeren, en de systemen die hen daarbij ondersteunen, met name opgevallen.” 

Wat zijn de toekomstverwachtingen en organisatiedoelstellingen van Natuurmonumenten?
Sander legt uit dat Natuurmonumenten als belangrijkste doelstelling heeft om de natuur in Nederland te beschermen, door natuurgebieden aan te kopen, duurzaam te beheren en door op te komen voor de belangen van de natuur. “In hoeverre het gebruik van Mavim daaraan in de toekomst eventueel een bijdrage zal leveren, is op dit moment nog koffiedik kijken”, besluit Sander glimlachend. 

Over Natuurmonumenten
Natuur veiligstellen tot in de eeuwigheid is de kerntaak van Natuurmonumenten. Daarvoor werd de vereniging in 1905 opgericht. Het Naardermeer was de eerste aankoop. Dit gebied dreigde destijds te veranderen in een vuilnisbelt. De aankoop voorkwam dit en zorgde ervoor dat het Naardermeer vandaag de dag nog steeds een prachtig natuurgebied is. Met steun van leden, donateurs en sponsors blijft Natuurmonumenten gebieden aankopen om ze veilig te stellen voor de toekomst. Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare prachtige natuur. Naast bestaande natuur ontwikkelt Natuurmonumenten ook nieuwe natuur, bijvoorbeeld door landbouwgrond om te vormen of door natuurlijke landschappen te herstellen, zoals beekdalen of landgoederen. Ook zet Natuurmonumenten zich in voor de aanleg van verbindingszones tussen natuurgebieden, zodat planten en dieren de kans krijgen zich te verspreiden.

Copyright © 2024 Mavim B.V.