Overslaan en naar de inhoud gaan

Mavim: hét platform voor continue verbetering

Mavim: hét platform voor continue verbetering

Van kwaliteitshandboek naar integraal verbeterplatform

Mavim heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een tool voor het beschrijven en modelleren van processen naar een platform voor continue verbetering en verandering. Organisaties beschikken hiermee over een solide kwaliteitsmanagementsysteem dat hen in staat stelt zich snel aan te passen aan continu veranderende omstandigheden. Kenmerkend voor het verbeterplatform is dat het snel te implementeren en eenvoudig in gebruik is. 
 

Borging & beveiliging

In de zorgmarkt is het vastleggen van processen essentieel. Om te voldoen aan wettelijke normeringen, kwaliteitscertificaten te behalen en behouden en patiëntendossiers en –gegevens nauwlettend te beveiligen is juist binnen de sector Zorg & Welzijn een zorgvuldige vastlegging van processen en procedures van uitermate groot belang. Binnen uw organisatie kan Mavim voor u het verschil maken. De laatste versie heeft niet alleen een nieuwe, modernere look & feel, maar biedt tevens een grote verscheidenheid aan geavanceerde rapportagefunctionaliteiten. Ook bevat deze versie een trainingsplatform, waarin meer dan 65 uur aan educatieve en instruerende video’s worden geboden.

Mavim ontwikkelt haar software al jaren op basis van Microsoft-technologie, waardoor bestaande Office-bestanden eenvoudig kunnen worden geïmporteerd en hergebruikt. Informatie die in Mavim is vastgelegd, kan zowel via HTML als middels SharePoint/Office365 worden gepubliceerd.

PDCA in optima forma

Momenteel is er een nieuwe versie in aantocht waarmee het platform gemakkelijk gebruikt kan worden op mobiele devices en die extra functionaliteit biedt voor het uitzetten van taken en acties.

Deze feature is juist binnen de zorgmarkt zeer welkom omdat hiermee collega’s bijvoorbeeld kan worden gevraagd of zij de nieuwste versie van een proces hebben gezien en of zij hier feedback op willen geven. Door deze taak en actie functie wordt de PDCA cyclus gesloten en kan alle informatie die in Mavim staat in beweging worden gezet. Vervolgens kan de informatie worden meegenomen in het continu verbeterplatform. 

Documenten eenvoudig up-to-date

Dit verbeterplatform komt nog beter tot zijn recht in combinatie met het eerder genoemde SharePoint. In de praktijk blijken onze klanten veel baat te hebben bij de koppeling tussen de documentbeheerfunctionaliteit uit SharePoint en Mavim. Door deze krachtige combinatie zijn niet alleen documenten eenvoudig up-to-date te houden, maar kunnen ook de processen die gekoppeld zijn aan deze documenten regelmatig worden herzien. Met behulp van Mavim wordt informatie eenvoudig in kaart gebracht. Dit leidt tot inzicht in, overzicht van én samenhang binnen uw organisatie. Dit inzicht en overzicht speelt een belangrijke rol bij de afstemming van wet- en regelgeving, het behalen én behouden van kwaliteitskeurmerken, alsmede bij het beveiligen van data en informatie in het kader van de Meldplicht Datalekken. 

Door: Anous Rozie

Copyright © 2024 Mavim B.V.