Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagementsysteem

Waarborging en verbetering van de kwaliteit van organisatie, producten en diensten

Kwaliteitsmanagement richt zich op het beheersen en optimaliseren van de bedrijfsprocessen met als doel fouten en verspillingen zichtbaar te maken en producten en diensten continu te verbeteren. De kwaliteitsmanagement software Mavim stelt organisaties in staat om al hun bedrijfs- en werkprocessen op eenduidige wijze te beschrijven, onderling te verbinden én te publiceren. Het is hét ultieme hulpmiddel om een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van het bedrijf te waarborgen. 

Dé tool voor kwaliteitsmanagement:
 • Richt bedrijfsprocessen efficiënter in
 • Optimaliseer de gehele procesgang
 • Stuur op klanttevredenheid
 • Verbeter de interne communicatie
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron

Ontdek hoe je eenvoudig handen en voeten geeft aan de invulling van kwaliteitsmanagement binnen jouw organisatie

Kwaliteitsmanagement doelt op het verbeteren van de kwaliteit van producten en diensten die door de organisatie worden geleverd. Zeker in de huidige tijd is het leveren van kwaliteit een onderscheidend vermogen en essentieel om te overleven. Benieuwd naar wat kwaliteitsmanagement voor uw organisatie kan betekenen en hoe u handen en voeten moet geven aan de invulling van kwaliteitsmanagement binnen uw organisatie? In dit whitepaper wordt antwoord gegeven op deze vragen en meer.

Hoe je handen en voeten geeft aan de invulling van kwaliteitsmanagement binnen jouw organisatie

Download de whitepaper Kwaliteitsmanagement

Voordelen

Verbeterde prestaties

Verhoogde klanttevredenheid

Vastlegging in één centrale bron

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Kwaliteitsmanagement doelt op het verbeteren van de kwaliteit van producten en diensten die door de organisatie worden geleverd. Zeker in de huidige tijd is het leveren van kwaliteit een onderscheidend vermogen en essentieel om te overleven. Kwaliteitsmanagement is geen afgebakend vakgebied, maar strekt zich uit binnen alle gelederen van een organisatie. Kwaliteitsmanagement is dan ook gericht op alle organisatieonderdelen die een bijdrage leveren aan het uiteindelijke resultaat: een product of dienst. Daarbij staat te allen tijde de (in- of externe) klant centraal.

Iedere organisatie beoogt om met minder kosten, meer rendement te behalen, de kwaliteit van producten en diensten te vergroten en daarmee de klanttevredenheid te verhogen. Kwaliteitsmanagement is essentieel voor het realiseren van deze doelstelling en een kwaliteitsmanagementsysteem is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Naast het realiseren van de gestelde doelstelling draagt een kwaliteitsmanagementsysteem bij aan het verkrijgen van beter inzicht in de organisatie en meer grip op de processen en geldstromen. Door deze processen in verband te brengen met bestaande weten regelgeving is een organisatie beter ‘in control’ en kan een organisatie bovendien beter sturen op klanttevredenheid. Daarnaast kan het kwaliteitsmanagementsysteem worden ingezet voor het beheersen van risico’s.

Kwaliteitsmanagement en de inzet van kwaliteitsmanagement software leveren de volgende voordelen op:

 • Minder kosten en meer rendement
 • Aantoonbare kwaliteit van producten
 • Hogere klanttevredenheid
 • Effectievere bedrijfscultuur
 • Houvast bij aansprakelijkheid
   

Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- en procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen
Meer over Procesoptimalisatie & Kwaliteitsverbetering

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

 

 

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2024 Mavim B.V.