Overslaan en naar de inhoud gaan

ISMS Framework

Grip op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatiestromen

Een ISMS (Information Security Management System) heeft als uitgangspunt het op gecontroleerde wijze tot een verantwoord niveau minimaliseren van eventuele gevolgen, mogelijke risico’s en potentiële schade met betrekking tot informatie en informatievoorziening.

Het Mavim ISMS framework is een uiterst krachtig hulpmiddel voor het in kaart brengen van het geheel aan maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen. Deze maatregelen kunnen in het ISMS framework op eenvoudige wijze worden gekoppeld aan de informatie, risico’s, bedrijfshulpmiddelen, normeringen, maar ook de bedrijfs- en IT-processen. Dit verschaft inzicht in de aard van de maatregelen en de mate van beveiliging van informatie.

Deze informatie is eenvoudig te rapporteren aan stakeholders en toezichthouders en kan door publicatie naar een intranetomgeving, SharePoint of Office 365 portal simpel voor alle betrokkenen toegankelijk worden gemaakt.  


Mavim ISMS framework
 • identificeer beveiligingsrisico’s op eenvoudige wijze
 • bespaar kosten als gevolg van verbeterde operationele controle en verliesbeheersing
 • beheer geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen op een effectieve manier
 • creëer een basis voor certificering van informatiebeveiliging zoals ISO 27000 en NEN 7510
   

Whitepaper Informatiebeveiliging

Organisaties zijn afhankelijk van hun informatie- en communicatietechnologie en ICT neemt hierdoor een steeds belangrijker en strategischer positie in. Informatiebeveiliging is daarom voor ieder bedrijf, instelling, instituut of onderneming van cruciaal belang om alle bedrijfskritische informatie te beschermen en de continuïteit van de organisatie te waarborgen. De vragen die uit deze ontwikkeling voortvloeien zijn essentieel: wat moet je weten van informatiebeveiliging en wat kan jouw organisatie doen om informatie veilig te stellen? Deze whitepaper geeft antwoord op deze vragen.

Download whitepaper

Voordelen

Identificeer beveiligingsrisico's

Bespaar kosten

Beheer beveiligingsmaatregelen

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2024 Mavim B.V.