Overslaan en naar de inhoud gaan

INK Managementmodel

INK Managementmodel

Focus op verbetering en vernieuwing

Het INK Managementmodel in Mavim biedt een ultiem hulpmiddel om de dynamiek binnen en buiten de organisatie te reguleren. Alle activiteiten in de organisatie worden geordend in vijf organisatiegebieden en vier resultaatgebieden waarin de resultaten voor betrokkenen in kaart zijn gebracht. De samenhang tussen wat de organisatie doet en wat dat oplevert, vormt de basis voor vernieuwing, verbetering en succes. 


Mavim & INK Managementmodel:
  • Leg bedrijfs- en verbeterprocessen eenduidig vast
  • Stel eenvoudig risicoanalyses op
  • Bepaal weloverwogen de organisatie-ambitie
  • Creëer inzicht en focus op verbetering
  • Krijg grip op voortgang en ontwikkeling

Ontdek hoe je eenvoudig handen en voeten geeft aan de invulling van kwaliteitsmanagement binnen jouw organisatie

Kwaliteitsmanagement doelt op het verbeteren van de kwaliteit van producten en diensten die door de organisatie worden geleverd. Zeker in de huidige tijd is het leveren van kwaliteit een onderscheidend vermogen en essentieel om te overleven. Benieuwd naar wat kwaliteitsmanagement voor uw organisatie kan betekenen en hoe u handen en voeten moet geven aan de invulling van kwaliteitsmanagement binnen uw organisatie? In dit whitepaper wordt antwoord gegeven op deze vragen en meer.

Hoe je handen en voeten geeft aan de invulling van kwaliteitsmanagement binnen jouw organisatie

Download de whitepaper Kwaliteitsmanagement

Voordelen

Leg processen eenduidig vast

Stel risicoanalyses op

Focus op verbetering

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
  • Creëer inzicht in de gehele procesgang
  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
  • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
  • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2021 Mavim B.V.