Overslaan en naar de inhoud gaan

Business Process Model & Notation: BPMN 2.0

Business Process Model & Notation: BPMN 2.0

Dé standaard voor procesmodellering

BPMN staat voor "Business Process Model and Notation" en is uitgegroeid tot dé internationale standaard voor het modelleren van bedrijfsprocessen. Het biedt organisaties het vermogen om, door middel van grafische voorstellingen, hun interne bedrijfsprocedures beter te begrijpen en te delen. De grafische voorstellingen vergemakkelijken de communicatie en het begrip van de samenwerkingsverbanden onderling en die met ketenpartners.

 • Breng het totaalpakket aan processen en de samenwerkingsverbanden in kaart in één centrale bron
 • Leg de uitwisseling van informatie vast tussen diverse organisatieonderdelen
 • Vergemakkelijk de communicatie en het begrip van de samenwerkingsverbanden onderling en die met ketenpartners

Ontdek hoe BPM je helpt flexibel om te gaan met veranderingen


De laatste jaren staat Business Process Management (BPM) sterk in de belangstelling. Maar waarom eigenlijk? Veel organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met een dynamische omgeving en kritische instelling van klanten en/of stakeholders. Dit werkt een toenemende interne complexiteit van de organisatie in de hand. In deze whitepaper lees je hoe jouw organisatie zich het beste aan kan passen aan de dynamische omgeving van vandaag.

Download de whitepaper BPM

Voordelen

Breng processen en samenwerkingsverbanden in kaart in één centrale bron

Leg de uitwisseling van informatie vast tussen diverse organisatieonderdelen

Vergemakkelijk de communicatie onderling en die met ketenpartners

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Met behulp van BPMN kunnen organisaties volstaan met één standaardmethode voor procesmodellering, voor eenduidige communicatie met en tussen gebruikers, analisten, proces specialisten, architecten, ontwikkelaars en ketenpartners. De business beschikt met BPMN over eenvoudige en overzichtelijke procesmodellen. Daarnaast biedt het procesanalisten de mogelijkheid om de details van het procesverloop diepgaand te specificeren. Ook IT- specialisten zijn gebaat bij het gebruik van BPMN. Zij kunnen de resultaten van het procesverloop aanwenden voor de implementatie in een geautomatiseerde omgeving.

BPMN 2.0 biedt de volgende voordelen:

 • eenduidige interpretatie van objecten door standaardisatie
 • vrije beschikbaarheid van het BPMN gedachtegoed voor iedere gebruiker
 • gestandaardiseerd formaat voor uitwisseling van processen en proceskennis
 • versneld implementeren van veranderde processen
 • beter begrip en verbeterde afstemming van processen met alle betrokken partijen

Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- en procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen
Meer over Procesoptimalisatie & Kwaliteitsverbetering

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

 

 

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2024 Mavim B.V.