Overslaan en naar de inhoud gaan

AO-IC | Audit & Control

Verbeter kwaliteit en efficiëntie door procesoptimalisatie

Zoals de kwaliteit van producten en diensten het succes van een organisatie bepaalt, zo bepaalt de kwaliteit van de administratieve organisatie de wijze waarop leveranciers, klanten en het personeel deze producten en diensten ervaren. Dit aandachtsgebied, Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AO/IB), helpt organisaties de efficiëntie en resultaten van te leveren prestaties in hoge mate te verbeteren.

De toepassing van AO/IB vormt dan een goede basis om operationele processen goed te laten verlopen, aan wet- en regelgeving te voldoen en om beoogde doelstellingen te behalen. Behalve operationele voordelen biedt een goed ingerichte AO/IB bovendien voordelen op tactisch en strategisch gebied. Zo kunnen bedrijfsprocessen in relatie worden gebracht met risico’s, intern beleid en externe wet- en regelgeving, waardoor AO/IB tevens ondersteuning biedt op het vlak van risicomanagement, kwaliteitsmanagement en compliancy.

AO/IC | Audit & Control met Mavim

Om organisaties beter te ondersteunen bij de wijze waarop zij hun Administratieve Organisatie hebben ingericht en risico’s worden beheerst, biedt Mavim het ultieme instrument, Mavim. Mavim voor AO/IB is dé oplossing voor het beschrijven, onderhouden en toetsen van uw interne beheersomgeving.


AO/IC | Audit & Control met Mavim:
 • Creëer transparante bedrijfsprocessen
 • Verkrijg helder inzicht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Identificeer en beheers risico’s eenvoudig
 • Genereer betrouwbare managementrapportages
   

Whitepaper AO/IC | Audit & Control

De kwaliteit van de administratieve organisatie is bepalend voor de wijze waarop leveranciers, klanten en het personeel de producten en diensten ervaren. Het maken en vastleggen van heldere afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden, is van groot belang om de geformuleerde doelstellingen te kunnen realiseren. Daarnaast zorgt inzicht in prestaties, risico’s en de werking van de administratieve organisatie ervoor dat een organisatie snel kan anticiperen op veranderingen. Deze whitepaper geeft antwoord op alle vragen die aan bod kunnen komen bij de (her)inrichting van de Administratie Organisatie en de vastlegging van de Interne Controle.

Wil je het onderscheidend vermogen van jouw onderneming vergroten met efficiënte processen en een goed georganiseerde administratieve organisatie? 

Download de whitepaper AO/IC

Voordelen

Transparante bedrijfsprocessen

Inzicht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Betrouwbare managementrapportages

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Om haar doelstellingen te kunnen realiseren, heeft iedere organisatie informatie nodig. Juist in deze financieel roerige tijden wordt, meer dan ooit, het belang van tijdige en betrouwbare stuurinformatie onderkend. Het doel van het vakgebied Administratieve Organisatie en Interne Controle is om betrouwbare (stuur)informatie te genereren door een zorgvuldige inrichting van de interne processen. 

Een goed functionerende Administratieve Organisatie en Interne Controle levert een essentiële bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van iedere organisatie en biedt diverse voordelen. Zo schept de Administratieve Organisatie duidelijkheid voor alle betrokkenen (denk hierbij aan initiatieven op het vlak van risico- en compliance management, vergroting van transparantie, corporate governance, Horizontaal Toezicht e.d.). Door een heldere vastlegging van processen, procedures en werkinstructies weten medewerkers wat, wanneer en hoe te doen. Een efficiëntere inrichting van de processen levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de organisatie en haar producten en diensten.


Voordelen die AO/IC oplevert zijn:
 • transparante bedrijfsprocessen
 • flexibiliteit bij veranderingen
 • een betere (risico)beheersing
 • betrouwbare managementinformatie voor het nemen van de juiste beslissingen
 • lagere kosten door het optimaliseren van processen
 • ondersteuning bij de naleving van relevante wetgeving
   

Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- en procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen
Meer over Procesoptimalisatie & Kwaliteitsverbetering

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

 

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2020 Mavim B.V.