Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenhang en samenwerking

Mavim voorziet in de collectieve modellering vanuit één centrale bron. Als gevolg hiervan worden inconsistenties in schema’s, doublures in content en inspanning en inefficiënties door gebrek aan samenwerking voorkomen. Mavim biedt een collectieve omgeving voor het genereren van documentatie en architectuurplaten. Door het gebruik van standaarden als TOGAF®, ArchiMate® en BPMN kunnen gebruikers profiteren van best practices en consistent communiceren.

Vertaling van strategie naar executie

Met Mavim worden de strategische doelstellingen van een organisatie vertaald naar de inrichting, processen en informatievoorziening. Hiermee geeft enterprise architectuur richting aan de keuzes die gemaakt moeten worden in de vorm van (architectuur)principes, richtlijnen en modellen en biedt het inzicht in de samenhang tussen processen, applicaties en de infrastructuur. Met dit inzicht kunnen veranderinitiatieven op verantwoorde wijze worden uitgevoerd.

Blauwdruk van de bedrijfsinrichting

Met Mavim wordt een conceptuele blauwdruk gecreëerd die de structuur en de werking van de organisatie. De centrale repository biedt de mogelijkheid verregaande samenhang te creëren tussen de verschillende componenten van de organisatie.

Inzicht in de impact van veranderingen

Door de analysefunctionaliteit in Mavim zijn enterprise architecten in staat om de impact van veranderingen zichtbaar te maken. Hierdoor kunnen risico’s van verandering door alle gelederen van de organisatie worden beperkt.

Praktijkcases

Ontdek hoe en waarvoor onze klanten Mavim inzetten

Copyright © 2024 Mavim B.V.