Overslaan en naar de inhoud gaan

Besparing van beheerkosten

Door rationalisatie van het IT-landschap kunnen aanzienlijke kosten worden bespaard. Immers, applicaties met eenzelfde functionaliteit kunnen worden opgeheven ten gunste van een meer geschikte applicatie, sterk verouderde systemen kunnen geleidelijk worden uitgefaseerd en overbodig geworden applicaties kunnen worden stopgezet. Niet alleen zorgt dit voor een aanmerkelijke reductie van de onderhouds- en beheerkosten; rationalisatie van het IT-landschap maakt tevens een efficiënter beheer en een grotere flexibiliteit, om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, mogelijk.

Inzicht in de impact van veranderingen

ITPM stelt een organisatie in staat om eenvoudig en snel te kunnen veranderen en adequaat in te kunnen spelen op wijzigende klantvraag en producten- en dienstenaanbod, waarbij de business afhankelijk is van IT-diensten. Met ITPM kan een organisatie exact bepalen wat de impact is op wijzigingen van processen op ICT en andersom, de verandering binnen het IT-domein op de processen in de business. Daarnaast levert het een fundamentele bijdrage aan het risicolozer doorvoeren van wijzigingen door vooraf zowel de impact als het rendement beter te kunnen duiden, om deze vervolgens te kunnen borgen en communiceren..

Inzicht in de toegevoegde waarde

Het Mavim ITPM framework is een uitstekend hulpmiddel om IT-investeringen en kosten te kunnen valideren en aantoonbaar te maken dat deze in lijn zijn met de strategie en prioriteiten van de lijnorganisatie. De waarde toekenning aan applicaties en systemen door de business stelt IT in staat om beter te beargumenteren waarom bepaalde investeringen in het IT-landschap gerechtvaardigd zijn.

Ruimte voor innovatie

Met rationalisatie van het IT-landschap wordt door middel van harmonisatie, consolidatie, standaardisatie en integratie van alle componenten een situatie gecreëerd die optimalisatie van het onderhoud, het beheer en de exploitatie van het IT-landschap mogelijk maakt. Door vereenvoudiging en beperking van het onderhoud en het beheer van applicaties ontstaat er ruimte binnen IT om te innoveren en nieuwe technologieën in gebruik te nemen.

Praktijkcases

Ontdek hoe en waarvoor onze klanten Mavim inzetten

Copyright © 2024 Mavim B.V.