Overslaan en naar de inhoud gaan

Compliance zou in 2020 voor iedere organisatie een prioriteit moeten zijn. Eenvoudiger zal het zeker niet gaan worden en de impact van komende aanvullingen op de wetgeving voor de zorg en publieke sectoren zal gemanaged moeten worden.

Als je budget wilt aanvragen bij jouw manager dan krijg je ongetwijfeld deze vragen;

  • Waarvoor?
  • Wat gaat dit opleveren?
  • Wat is het verbeterplan en de waarde van het resultaat?
  • Wat gaat dit kosten?

Het is lastig om een pragmatisch plan te ontwikkelen met meetbare doelstellingen. Dit is nu juist waarom wij de Audittrail AVG- en IB-audit hebben ontwikkeld.

Geen systematische één-op-één toetsing van praktijk aan een kader, maar een meting van de volwassenheid van jouw organisatie.

 

Hoe werkt een AVG “Audit”?

Wij controleren de opzet, bestaan en – tot op zekere hoogte – de werking van jouw AVG-compliance en bepalen een volwassenheidsniveau (1-5) per genomen maatregel. Dit geeft een helder inzicht in het algemene volwassenheidsniveau van de organisatie. Aan de hand hiervan bepalen we samen het ambitieniveau van de organisatie én verkrijgen we input voor een jaarplan. Per maatregel zetten we uiteen hoe te komen tot het ambitieniveau. Pragmatisch en laagdrempelig.

Ons advies aan eenieder is om een plan van aanpak te maken gebaseerd op feiten waardoor je kunt gaan toewerken naar een continu verbeterprogramma. Spreadsheets alleen gaan hierbij niet helpen, verbeteren doe je samen!

 

Rendement op jouw AVG-investering

In 2017 wisten we niet hoe snel we geld moesten reserveren voor de implementatie van de AVG met als streefdatum om op 25 mei 2018 “klaar” te zijn.

De investeringen zijn groot geweest, maar wat heeft het nu opgeleverd? Na 25 mei 2018 is geconstateerd dat vele managers een beetje AVG-moe zijn en men niet echt weet waarom er in dit vraagstuk verder geïnvesteerd moet worden. Waarom zoveel tijd, geld en resources investeren terwijl er zo weinig rendement te behalen valt? Op zich (deels) een valide standpunt.

Ongetwijfeld zijn er ook in jouw organisatie weer vele zaken veranderd het afgelopen jaar. Nieuwe werknemers, nieuwe systemen, nieuwe processen. Allemaal onderdeel van jouw organisatie en stuk voor stuk onderdelen waarin (meestal) persoonsgegevens worden verwerkt. Privacy compliance is echter geen eenmalig ding, maar hoort vast en continu onderdeel uit te maken van de strategie en de organisatiedoelstellingen.

Daarbij komt dat de ontwikkelingen binnen IT zo snel gaan dat ze bijna niet meer te volgen zijn. Als het werk uit 2018 niet goed is onderhouden, loop je het risico dat je al het eerder uitgegeven geld dus weggegooid heeft. AVG-moe of niet.

 

Grijp daarom nu in!

Goed en gecontroleerd compliance management is een kans om de cultuur van de organisatie te professionaliseren en tevens een mogelijkheid om risico’s te herkennen en te mitigeren.

Goed en volwassen compliance management vraagt een kritische blik op processen en welke informatie hierin rondgaat. Door processen goed in te richten en te managen sla je een optimalisatieslag. Bovendien vraagt informatieveilig werken een risicoanalyse om zo tot passende beveiligingsmaatregelen te komen. Combineer dan ook informatiebeveiliging met risicomanagement voor efficiënt compliance management.

Wanneer de processen helder in kaart zijn is het ook makkelijker om proceseigenaren te ondersteunen bij het naleven van de AVG. Beleg verantwoordelijkheden bij de juiste personen en geef de Privacy Officer de regie terug.

Zorg dat verplichte documentatie zoals het verwerkingsregister en datalekkenregister dynamische documenten worden, die inzicht bieden in de organisatie en haal daar jouw voordeel uit.

Wij begrijpen dat dit allemaal klinkt als een fikse opgave maar juist daarom heeft Audittrail het Compliance Management Framework gebouwd in het Mavim Platform.

Hiermee kun je in één keer al bovengenoemde onderdelen duurzaam inregelen.

En speciaal voor de AVG-moeie manager: het jaarplan zoals beschreven, is geborgd in het systeem en geeft inzicht in de behaalde resultaten en geeft je handvatten voor de komende jaren als er wederom budget noodzakelijk is voor continue verbetering.

 

Bron: Audittrail

 

> Meer weten over informatiebeveiliging, de privacy audit en het Compliance Management Framework? Download hier de Productsheet

TAGS

Copyright © 2024 Mavim B.V.