Overslaan en naar de inhoud gaan

Informatiemanagers moeten uit hun papieren toren komen en zichzelf opnieuw uitvinden. Leidinggevenden verwachten steeds minder beheerstaken en vooral analytische vaardigheden, gekoppeld aan een groot veiligheidsbewustzijn plus creatief denken, zodat informatiemanagers verandering kunnen begeleiden. Daarop duidt onderzoek door Iron Mountain en AIIM, de wereldwijde vereniging voor de beroepsgroep.

De bevindingen zijn een weerklank van een vorig jaar afgenomen enquête en wekken de indruk dat het vak technischer wordt en dichter tegen dat van data-analisten en IT-collega’s aan komt te liggen.
 

Risicomanagement

Informatiemanagers moeten bekwaam zijn in het managen van risico’s, zegt de helft van de ondervraagden in het onderzoek. Ze moeten vaardigheden op het gebied van beveiliging en gegevensveiligheid onder de knie hebben, naast de traditionele vaardigheden voor het beheer van informatie en inhoud over verschillende platforms en in diverse formaten. Een iets kleinere groep (44% vindt vaardigheden op het gebied van data-analyse relevant.

Werkgevers verwachten echter ook dat de informatiemanager van de toekomst helpt bedrijfsmatige kansen te creëren op basis van bedrijfsinformatie, en ondersteuning biedt bij ingrijpende bedrijfsveranderingen zoals fusies, overnames of desinvesteringen.
 

Zachte vaardigheden

Er zit verschil tussen wat werkgevers verwachten en wat hun informatiemanagers kunnen bieden. Als het aankomt op ‘zachte’ vaardigheden is de kloof het grootst in de bekwaamheid om veranderingen te managen. Zeven op de tien ondervraagde managers vinden dit heel belangrijk, maar slechts de helft van de informatiemanagers vertrouwt erop dat zij over die gewenste vaardigheden beschikken. En in realiteit ligt deze bekwaamheid mogelijk lager. 

Zelf waardeert 56% van de informatiemanagers zijn ervaring in het trainen van mensen, communicatievaardigheden (47%) en vaardigheden om collega´s te begeleiden (52%). Maar van de werkgevers waardeert slechts 21% deze vaardigheden en slechts 12% geeft om de mentor-eigenschappen. Dat terwijl al deze vaardigheden zeker relevant zijn bij het begeleiden van veranderingen.

Positieve waardering is er voor het belangrijkst geachte zachte kenmerk van informatieprofessional: zijn of haar innovatieve denkkracht. Ruim zeven op de tien werkgevers vraagt erom terwijl zes op de tien informatieprofessionals dit denkt in huis te hebben. De vaardigheid om relaties te kunnen bouwen en onderhouden, waarderen beide groepen ongeveer bijna gelijkwaardig: 57% van de werkgevers en 62% van de informatiemanagers.

“Het gaat tegenwoordig om het beheren van informatie in een snel digitaliserende wereld. Bedrijven hebben daarom allemaal hetzelfde doel voor ogen: veiligheid, voldoen aan wet- en regelgeving en tegelijkertijd het analyseren van waarde uit de bedrijfsinformatie om concurrentievoordeel te boeken en omzet te genereren”, zegt Jeroen Strik, directeur bij Iron Mountain voor de Benelux.

“Werkgevers vragen eenvoudigweg de vaardigheden die daartoe benodigd zijn. Om tot de informatieprofessionals van de volgende generatie te behoren, is het belangrijk de technische, analytische en leidinggevende vaardigheden aan te scherpen, en zelfstandig te denken, te kunnen bemiddelen en te kunnen begeleiden. Anders vormen automatisering, de collega-analisten en de IT?afdeling een bedreiging.”Bron: IT-Executive

TAGS

Copyright © 2020 Mavim B.V.