Overslaan en naar de inhoud gaan

Borg de procesgang

Processen vormen het hart van je organisatie. Zij bepalen in grote mate de kwaliteit van je producten en diensten. Daarom is het essentieel dat de bedrijfsprocessen goed zijn vastgelegd en dat de organisatie inzicht heeft in de output van die processen.

De beslissing met BPM te beginnen, is primair een strategische keuze: je moet als organisatie geloven in het nut van een procesgeoriënteerde aanpak. IT-systemen kunnen een rol spelen om BPM met meer succes en minder inspanning te implementeren én onderhouden.

Verhoog je klanttevredenheid

Iedere organisatie beoogt om met minder kosten, meer rendement te behalen. Ook het verhogen van de kwaliteit van producten en diensten en het verhogen van klanttevredenheid behoort tot de veelgehoorde doelstellingen. Kwaliteits- en procesmanagement zijn essentieel voor het realiseren van deze doelstellingen en een kwaliteitsmanagementsysteem is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.

Daarnaast draagt een kwaliteitsmanagementsysteem bij aan het verkrijgen van beter inzicht in de organisatie en meer grip op de processen, operations en geldstromen.

Minder kosten, meer rendement

Proces- en kwaliteitsmanagement leiden tot een kritische blik op de processen, wat zorgt voor minder kwaliteitskosten (beoordelings- en faalkosten). Ook zorgt het voor optimale benutting van de beschikbare middelen en een betere klantgerichtheid.

Heldere blauwdruk van de bedrijfsprocessen

Mavim biedt een gestructureerd informatiesysteem dat bedrijfsprocessen en de benodigde communicatie rondom deze processen zowel transparant als controleerbaar maakt. Het helpt om gedetailleerde documentatie te creëren met behoud van overzicht in het systeem, en toont wie wat doet, waarom, wanneer, waar en met welke middelen.

Praktijkcases

Ontdek hoe en waarvoor onze klanten Mavim inzetten

Copyright © 2024 Mavim B.V.